TuinbouwNet


Regeling vergoeding schade door tulpenstengelaaltje

De schadevergoeding van bloembollen die op het land zijn vernietigd vanwege een aantasting door het tulpenstengelaaltje (Ditylenchus dipsaci) bedraagt dit seizoen vijftig procent van de marktwaarde met een maximum van vijftig gulden per kilo. Ook de kosten van vervoer en storten van de vernietigde bloembollen worden vergoed. Om deze kosten zo laag mogelijk te houden moet de teler contact opnemen met het productschap voordat een transportbedrijf wordt ingeschakeld. Dit meldt het Productschap Tuinbouw (PT).

Bollen die door het tulpenstengelaaltje zijn aangetast moeten volgens de aanwijzigingen en voorschriften van de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) worden vernietigd.

Vrijwillige vernietiging

Het kan voorkomen dat de BKD een teler adviseert verdachte partijen vrijwillig te vernietigen, bijvoorbeeld omdat deze naast besmette partijen staan. In zulke gevallen wordt dezelfde schadevergoeding gegeven. Als een teler het advies van de BKD tot vrijwillige vernietiging niet opvolgt en deze bloembollen blijken in één van de drie volgende teeltjaren te zijn aangetast, dan moeten deze bollen alsnog worden vernietigd en ontvangt de teler geen vergoeding.

Warmwaterbehandeling

De BKD kan verder adviseren narcissen of gele krokussen een warmwaterbehandeling te laten ondergaan. Ook hiervoor geldt dat bij het niet opvolgen van dit advies vergoeding achterwege blijft als de bollen in één van de drie volgende teeltjaren blijken te zijn aangetast en daarom verplicht moeten worden vernietigd.

Nieuw vanaf de oogst 2000

Als een teler de adviezen van de BKD vanaf volgend jaar niet opvolgt loopt hij kans drie jaar geen vergoeding meer te krijgen voor alle aangetaste bollen van een bloembollenkraam. Tot nu toe verviel de vergoeding alleen voor de nateelt van de cultivar waarvoor de teler het advies in de wind sloeg.

Formeel moet deze nieuwe regeling nog door het bestuur van het PT worden goedgekeurd.

De bovenstaande maatregelen hebben alle tot doel aantastingen door het tulpenstengelaaltje terug te dringen en de uitkeringen zo laag mogelijk te houden.

Deel: ' Regeling vergoeding schade door tulpenstengelaaltje - 2253 '
Lees ook