Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Regeling vervoersverbod bijen Asten 2001
dd. 20-09-2001 13:00 uur

20 september 2001

Toelichting

In Asten is onder bijen een uitbraak van Amerikaans vuilbroed geconstateerd. Teneinde verdere verspreiding van deze voor bijen besmettelijke ziekte te voorkomen is met de on-derhavige regeling een vervoersverbod voor bijen binnen en vanuit het in de regeling om-schreven gebied vastgesteld.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

L. J. Brinkhorst

Voor deze:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

J. F. de Leeuw

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 30, eerste lid, en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Besluit:

Artikel 1

Het is verboden bijen te vervoeren binnen en vanuit het gebied dat als volgt wordt be-grensd:
* Vanaf de kruising Veldweg (gemeente Someren) en de Lungendonk (Gemeente Some-ren) de Lungendonk volgend in noordelijke richting tot de Keersluispad.
* Het Keersluispad volgend in oostelijke richting tot aan het Eindhovens kanaal.
* Het Eindhovens Kanaal oversteken en de Keersluisweg volgend in noordoostelijke rich-ting tot de Achterdijk.
* De Achterdijk volgend in oostelijke richting tot de Varenschut.
* De Varenschut volgend in noordelijke richting tot de Vossenbeemd.
* De Vossenbeemd volgend in oostelijke richting tot de Rivierensingel.
* De Rivierensingel volgend in zuidoostelijke richting tot de Brouwhuissedijk.
* De Brouwhuissedijk volgend in oostelijke richting tot de Bruhezerweg.
* De Bruhezerweg volgend in oostelijke richting tot de Rivierensingel.
* De Rivierensingel volgend in noordelijke richting tot de Vlierdensedijk.
* De Vlierdensedijk volgend in zuidelijke richting tot de N279.
* De N279 volgend in noordelijke richting tot de spoorbaan.
* De Spoorbaan volgend in oostelijke richting tot de kruising met de Biesdeel.
* Het Biesdeel volgend in oostzuidelijke richting overgaand in de Esdonk, overgaand in de Vloeiweg, overgaand in de Vloeieindseweg, tot de Kapelweg.
* De Kapelweg volgend in zuidelijke richting tot de Oude Torenweg.
* De Oude Torenweg volgend in westelijke richting tot de Dwergweg.
* De Dwergweg volgend in zuidelijke richting tot de Molenhuisweg.
* De Molenhuisweg volgend in zuidoostelijke richting overgaand in de Hazeldonkseweg, tot de Leenselweg.
* De Leenselweg volgend in zuidelijke richting tot de A67.
* De A67 volgend in westelijke richting tot de afslag Asten nummer 36.
* Vanaf afslag Asten nummer 36 de Floralaan volgend in zuidwestelijke richting over-gaand in de Tuinstraat, overgaand in de Emmastraat, tot de Koningsplein.
* Het Koningsplein volgend in zuidwestelijke richting overgaand in de Wilhelminastraat, tot de Heesakkerweg (N206).
* De Heesakkerweg (N206) volgend in westelijke richting tot de Lieropsedijk.
* De Lieropsedijk volgend in noordelijke richting tot de Vaarsehoef.
* De Vaarsehoef volgend in westelijke richting tot de Philipsbosweg.
* De Philipsbosweg volgend in zuidelijke richting tot de Turkesvenweg.
* De Turkesvenweg volgend in westelijke richting tot de Meerdijk.
* De Meerdijk volgend in noordelijke richting tot de Meervensedijk.
* De Meervensedijk volgend in noordoostelijke richting tot de Hanekampweg.
* De Hanekampweg volgend in noordelijke richting tot de Hogeweg.
* De Hogeweg volgend in westelijke richting tot de A67.
* De A67 volgend in westelijke richting tot de Broekkant.
* De Broekkant volgend in noordelijke richting tot de Winkelstraat.
* De Winkelstraat volgend in noordelijke richting overgaand in de Veldweg.
* De Veldweg volgend in noordelijke richting tot de de kruising Veldweg en de Lungen-donk. Artikel 2

Deze regeling wordt op 20 september 2001 om 13:00 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vervoersverbod bijen Asten 2001.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

L. J. Brinkhorst

Voor deze:

DE DIRECTEUR-GENERAAL LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

J. F. de Leeuw

Deel: ' Regeling vervoersverbod bijen Asten '
Lees ook