expostbus51


Ministerie VROM
https://www.minvrom.nl

VROM: IFD-BOUW

Regeling voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen van start

Opdrachtgevers in de bouw kunnen vanaf begin maart projecten indienen voor industrieel, flexibel en demontabel (IFD) bouwen. De ministeries van EZ en VROM hebben een subsidieregeling hiervoor bekendgemaakt. Doel van de regeling is dat door middel van aansprekende innovatieve praktijkvoorbeelden een brede toepassing van IFD-bouwen tot stand wordt gebracht. Door IFD-bouwen wordt een aantal doelen tegelijk gediend: de prijs-kwaliteitsverhouding wordt beter, er kan beter worden ingespeeld op de wensen van de gebruikers en het milieu wordt ermee gediend..
Voor de regeling, die een looptijd heeft van vier jaar (tot eind 2002), is in totaal 30 miljoen gulden beschikbaar, waarvan zes miljoen voor dit jaar.

De regeling is bestemd voor opdrachtgevers in de bouw, waarbij concrete projecten in de woning- en utiliteitsbouw (zowel nieuwbouw als renovatie) voor een subsidie in aanmerking kunnen komen. De maximale subsidie per project is f 500.000,-.
Het projectprogramma zet fors in op promotie en kennisoverdracht van goede voorbeelden om de marktintroductie te bevorderen. Doel is ook de positie van de bouwsector te versterken.
Voor dit eerste jaar kunnen projecten worden ingediend van begin maart tot eind juni bij de Stichting Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) die samen met de Stichting Bouwresearch (SBR) de begeleiding, promotie en kennisoverdracht van de projecten in handen heeft.

Achtergronden
In de geleidelijk meer ontspannen woningmarkt kan de bewoner meer eisen stellen aan kwaliteit en comfort; hij wil een gevarieerd aanbod en hij wil ook meer invloed op het (aanpasbare) woningontwerp. Door de toepassing van IFD-bouwen kan beter op deze wensen worden ingespeeld en op maatschappelijke veranderingen, zoals de vergrijzing, en thuis- en telewerken, die leiden tot andere gebruikseisen aan woningen. De woningvoorraad krijgt hierdoor meer toekomstwaarde. Ook in de utiliteitsbouw maakt IFD-bouwen het mogelijk om sneller en beter gebouwen aan te passen aan de wensen van de opdrachtgever en gebruiker.
IFD-bouwen levert verder energie- en grondstoffenbesparing op in de productie en exploitatie door de mogelijkheid van hergebruik en recycling van gebouwonderdelen. Met technieken van IFD-bouwen kunnen onderdelen van gebouwen makkelijker worden vervangen en kunnen woningen en gebouwen snel, met weinig overlast en zonder hoge kosten aan nieuwe gebruikseisen worden aangepast, vergroot of verkleind. Daardoor kan de technische en functionele levensduur worden verlengd. Niet of pas veel later slopen levert een grote milieuwinst op in de vorm van reductie van grondstoffen- en energieverbruik en het verminderen van sloopafval.

Deel: ' Regeling voor industrieel, flexibel en demontabel bouwen '
Lees ook