FNV

"Regeling werkende asielzoekers verder versoepelen" FNV Voorlichting - publieksvoorlichting@vc.fnv.nl

De versoepeling van de regels waaronder asielzoekers mogen werken, gaat niet ver genoeg. Verder moeten de regels rond de eigen bijdrage voor asielzoekers worden aangepast. Dat schrijven de FNV en VluchtelingenWerk aan staatssecretaris Kalsbeek van justitie.

De voorziene versoepeling van de regels waaronder asielzoekers mogen werken, gaat niet ver genoeg. Daarnaast moet de regeling voor de eigen bijdrage worden aangepast zodat het voor asielzoekers ook loont om te werken.

Dat schrijven de vakcentrale FNV en de stichting VluchtelingenWerk Nederland in een brief aan staatssecretaris Kalsbeek (justitie).

De mogelijkheden voor asielzoekers om te werken worden binnenkort verruimd. Mensen waarvan het asielverzoek minimaal 6 maanden in behandeling is, mogen dan 12 weken per jaar werken. Bovendien hoeft het werk niet beperkt te blijven tot kortdurende seizoensarbeid.

FNV en VluchtelingenWerk pleiten nu voor een verdere verruiming zodat asielzoekers geld apart kunnen zetten voor een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Bijkomend argument is dat werkende asielzoekers kunnen bijdragen aan de personeelskrapte op de arbeidsmarkt.

"De gedachte (...) is dat het goed is voor asielzoekers om economisch actief te zijn," schrijven FNV's vice-voorzitter Kitty Roozemond en Eduard Nazarski, algemeen directeur van de stichting VluchtelingenWerk.

"Met de behandeling van het asielverzoek is veel tijd gemoeid en voorkomen moet worden dat dit tot een periode van inactiviteit en passiviteit verwordt."

De briefschrijvers vragen staatssecretaris Kalsbeek verder de regeling rond de eigen bijdragen te versoepelen.

Zij vinden het redelijk dat asielzoekers met inkomen een deel hiervan afstaan als vergoeding voor de gemaakte kosten van de opvang, maar plaatsen kanttekeningen bij de uitwerking van de regeling. Deze bestaat uit een vrijlatingsbedrag dat mensen zelf mogen houden. Over het restant moet de asielzoeker de helft afdragen tot een maximum van bijna 200 euro.

FNV en VluchtelingenWerk vinden het onrechtvaardig dat gezinnen waarin beide partners werken, geen dubbel vrijlatingsbedrag krijgen. Daardoor leveren zij een onevenredig hoge bijdrage. "Werk moet lonen, ook voor asielzoekers."

6 juni 2002

Het laatste nieuws van de FNV vindt u elke dag op http://www.fnv.nl/nieuws. Meer weten over uw salaris? Ga naar www.loonwijzer.nl of www.vrouwenloonwijzer.nl

Deel: ' 'Regeling werkende asielzoekers verder versoepelen' '
Lees ook