Provincie Friesland

Persberichten


ALGEMENE REGELING VOOR RECREATIEVAART

De bruggen en sluizen worden bediend in de periode van 1 april - 1 november op maandag t/m zondag tussen:

09.00 - 12.00 uur

13.00 - 16.15 uur

17.15 - 19.00 uur; in de maanden juni tot en met augustus tot 20.00 uur

De toegangen tot het IJsselmeer en Waddenzee
Lemmer:van de Lemstersluis t/m Zijlroedebrug
Stavoren:van de Joh.Frisosluis t/m Galamadammen Workum:van de sluis t/m de Sudergoabrêge
Harlingen:de Tsjerk Hiddessluizen
worden de gehele periode bediend tot 20.00 uur!
VOOR DE RECREATIEVAART GELDT DUS DE BOVENSTAANDE ALGEMENE REGELING!

Soms is er sprake van een kortere bedieningsperiode. Dit is o.a. het geval op de Turfroute en bij bruggen en sluizen waar weinig boten passeren. En soms wordt er langer bediend dan de algemene regeling. Alle afwijkingen staan op de volgende pagina's.

Als feestdagen gelden Tweede Paasdag, Hemel-vaartsdag en Tweede Pinksterdag

De bediening op afroep buiten de vastgestelde uren is bestemd voor de beroepsvaart en is daarom niet opgenomen in het overzicht. Terug

VAN ALGEMENE REGELING AFWIJKENDE BEDIENINGSTIJDEN (typefouten en wijzigingen voorbehouden)

DOKKUMER EE EN -GROOTDIEP

LEEUWARDEN HERMESBRUG T/M EEBRUG:
april t/m oktober:
maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur; 17.30 - 19.00 uur (juni, juli en augustus tot 20.00 uur)
zaterdag/ zon- en feestdagen algemene regeling

BIRDAARD, KLAARKAMP:
april en oktober:
maandag t/m zaterdag 07.00 - 08.00 uur 08.30 - 12.00 uur 13.00 - 16.15 uur 17.15 - 19.00 uur
mei t/m september:
maandag t/m zaterdag gelijk aan april en oktober maar bediening tot
20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling
ENGWIERUM EN DOKKUMER NIEUWE ZIJLEN:
april en oktober: maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur mei t/m september: maandag t/m zaterdag 07.00 - 20.00 uur april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling Terug

FRANEKERVAART

TIRNS:
april en oktober: gesloten
mei t/m september: maandag t/m zaterdag 09.00 -12.00 uur; 13.00 -
16.15 uur
zon- en feestdagen: gesloten
Terug

HARLINGERVAART

HARLINGEN
SPOORBRUG T/M INDUSTRIEBRUG:
april t/m september: maandag t/m zaterdag 09.00 - 16.15 uitsluitend konvooivaart
zon- en feestdagen gesloten
oktober: gesloten
Terug

JOHAN FRISOKANAAL

JOHAN FRISOSLUIS, WARNS EN GALAMADAMMEN:
april en oktober: maandag t/m zaterdag 07.00 - 20.00 uur mei t/m september: maandag t/m vrijdag 07.00 - 21.00 uur zaterdag 07.00 - 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling IJsselmeerhavens
Terug

JELTESLOOTBRUG:
april en oktober: maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur mei t/m september: maandag t/m vrijdag 07.00 - 21.00 uur zaterdag 07.00 - 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling Terug

NAUWE GREUNS EN WARGASTERVAART(met ingang van 1 mei 2000)

PYLKWIERSTERBREGE EN HEMPENS/TEERNS (bediening vanaf Greunsbrug op afstand):
april t/m oktober: maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur 17.30 - 19.00 uur juni, juli en augustus tot 20.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen algemene regeling

TÚTSEBRÊGE: wordt in 2000 nieuw gebouwd en heeft beperking doorvaart van 1 april tot 1 oktober. Hoogte 3.35 m. + z.p. Breedte 9.50 m. Oktober: algemene regeling als de bouw klaar is Terug

PRINSES MARGRIETKANAAL

PRINSES MARGRIETSLUIS:
april t/m oktober: van maandag 06.00 uur tot zaterdag 20.00 uur zondag van 09.00 tot 20.00 uur

SPANNENBURG, UITWELLINGERGA, OUDESCHOUW, FONEJACHT EN BERGUMERDAM: april en oktober: maandag t/m zaterdag 08.00 - 19.00 uur mei en september: maandag t/m zaterdag 08.00 - 20.00 uur juni t/m augustus: maandag t/m vrijdag 08.00 - 21.00 uur zaterdag 08.00 tot 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling Fonejacht pauze van 16.15 - 17.15 uur op werkdagen (maandag t/m zaterdag)!

SPOORBRUG GROU, SKULENBOARCH EN STROOBOS:
april t/m oktober: maandag van 06.00 tot zaterdag 20.00 uur zondag van 09.00 tot 20.00 uur

BLAUWVERLAAT EN KOOTSTERTILLE:
april t/m oktober: maandag t/m zaterdag zie onder Spannenburg zon- en feestdagen gesloten
Terug

VAARWEG NAAR BERLIKUM

FRANEKER KAATSVELDBRUG:
april t/m oktober: maandag t/m zaterdag algemene regeling maar bediening op hele en halve uren
april t/m oktober: zon- en feestdagen bediening om 10.00, 17.00 en
18.00 uur
Terug

VAARWEG NAAR DRACHTEN

HOOIDAMBRUG:
april en oktober: maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur mei t/m september: maandag t/m vrijdag 07.00 - 21.00 uur, zaterdag 07.00 - 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling Terug

VAARWEG NAAR EN DOOR HEERENVEEN

TERHERNE ZANDSLOOTBRUG:
april en oktober: maandag t/m zaterdag 07.00 - 08.00 uur, 08.30 -
12.00 uur, 13.00 - 16.45 uur, 17.15 - 20.00 uur mei t/m september: maandag t/m vrijdag 07.00 - 08.00 uur, 08.30 -
12.00 uur, 13.00 - 16.45 uur, 17.15 - 21.00 uur, zaterdag, 07.00 - 08.00 uur, 08.30 - 12.00 uur, 13.00 - 16.45 uur, 17.15 - 20.00 uur april t/m oktober: zon- en feestdagen 09.00 - 12.00 uur, 13.00 - 16.15 uur, 17.15 - 20.00 uur

HEERENVEEN
TERBANDSTERBRUG T/M HERENWALSTERBRUG:
april en oktober: maandag t/m zondag en feestdagen algemene regeling, maar wel op afroep
mei t/m september: maandag t/m zondag en feestdagen algemene regeling Terug

VAARWEG DOOR LEMMER

LEMSTERSLUIS T/M ZIJLROEDEBRUG:
april t/m oktober: maandag t/m zaterdag 08.00 - 12.00 uur, 13.00 -
16.15 uur, 17.15 - 20.00 uur
zon- en feestdagen algemene regeling IJsselmeerhavens Terug

VAN HARINXMAKANAAL

TSJERK HIDDESSLUIZEN:
april en oktober: maandag t/m vrijdag 06.00 - 21.00 uur zaterdag 06.00 - 20.00 uur
mei t/m september: maandag t/m vrijdag 05.00 - 21.00 uur zaterdag 05.00 - 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen 09.00 - 12.00 uur, 13.00 - 16.15 uur, 17.15 - 20.00 uur

KONINGSBRUG MIDLUM:
april en oktober: maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur mei t/m september: maandag t/m vrijdag 07.00 - 21.00 uur zaterdag 07.00 - 20.00 uur
april t/m oktober zon- en feestdagen algemene regeling
STATIONSBRUG FRANEKER:
Let op speciale passagetijden recreatievaart en korte bedieningsonderbreking i.v.m. treinenloop
april en oktober: maandag t/m vrijdag 06.00 - 21.00 uur zaterdag 06.00 - 20.00 uur
mei t/m september: maandag t/m vrijdag 05.00 - 21.00 uur zaterdag 05.00 - 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling
MIDLUM KIESTERZIJL, DRONRIJP, DEINUM/RITSUMAZIJL, SPOORBRUG LIJN LEEUWARDEN-HEERENVEEN:
april en oktober: maandag t/m zaterdag 07.00 - 19.00 uur mei t/m september: maandag t/m vrijdag 07.00 - 21.00 uur zaterdag 07.00 - 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling
ZWETTEBRUG MET SPOORBRUG LIJN LEEUWARDEN-SNEEK/ HARLINGEN, DE SLAUERHOFBRUG, VAN HARINXMABRUGGEN EN DRACHTSTERBRUG: april en oktober: maandag t/m zaterdag 09.00 - 16.00 uur, 17.30 -
19.00 uur
mei t/m september: maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur, 17.30 -
21.00 uur
zaterdag 07.00 - 20.00 uur
april t/m oktober: zon- en feestdagen algemene regeling (Slauerhofbrug wordt op afstand bediend vanaf Zwettebrug en de bedieningstijden zijn gerelateerd aan het schema van de NS) Terug

GREUNS/TIJNJE

LEEUWARDEN GREUNSBRUG EN NS SPOORBRUG:
april t/m oktober: maandag t/m vrijdag 09.00 - 16.00 uur, 17.30 -
19.00 uur
juni, juli en augustus tot 20.00 uur
zaterdag/zon- en feestdagen 09.00 - 12.00 uur, 13.00 - 16.15 uur,
17.15 - 19.00 uur
Terug

OVERIGE NIET PROVINCIALE VAARWEGEN

HEEG
Wegsloot:
april en oktober: maandag t/m zondag en feestdagen 09.30 - 10.00 uur,
12.00 - 12.30 uur, 17.00 - 17.30 uur
mei, juni en september: maandag t/m vrijdag, 09.30 - 10.00 uur, 12.00
- 12.30 uur,

17.00 - 17.30 uur
zaterdag, zon- en feestdagen, 09.00 - 10.00 uur, 11.30 - 12.30 uur,
16.30 - 17.30 uur, 19.00 - 19.30 uur
juli en augustus maandag t/m zondag en feestdagen09.00 - 10.00 uur,
11.30 - 12.30 uur, 16.30 - 17.30 uur, 19.00 - 19.30 uur
LEEUWARDEN

2e kanaalbrug t/m Wirdumerpoortsbrug:
Uitsluitend bediening voor bestemmingsverkeer.

De Slauerhofbrug Leeuwarden-West wordt op afstand bediend vanaf de Zwettebrug. Zie de bedieningstijden van deze brug.

BRUGGEN EN SLUIZEN IN DE TURFROUTE
(COMPAGNONSVAART):

16 mei t/m 15 september: maandag t/m zaterdag 09.00 - 12.00 uur, 13.00
- 17.00 uur
zon- en feestdagen gesloten

Deel: ' Regelingen en bedieningstijden recreatievaart Friesland '
Lees ook