Gemeente Duiven


Nieuwsberichten

26-06-2002
Horsterpark
Regels betreffende activiteiten en gedragingen in dit gebied

Het Horsterpark, dat in opdracht van de dienst Landelijk Gebied wordt ingericht, is op dit moment al volop in gebruik door de inwoners van Duiven en Westervoort.

Op alle activiteiten en gedragingen in dit gebied, zijn de regels van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Duiven van toepassing. Deze regels dienen er toe dat zoveel mogelijk hinder en overlast voor de gebruikers van dit gebied alsmede voor de omwonenden van dit gebied, wordt voorkomen.

Hieronder volgt een kleine uiteenzetting van de belangrijkste regels die in dit gebied gelden:

* Het is niet toegestaan om alcoholische drank te gebruiken dan wel geopende flessen, blikjes e.d. met alcoholhoudende drank bij zich te hebben

* Gebruik van geluidsapparatuur moet zodanig worden gebruikt dat geen hinder wordt veroorzaakt

* Afval moet in de afvalbakken worden gedeponeerd
* Het is niet toegestaan om een kampvuur aan te leggen
* Het in het park aanwezige groen mag niet moedwillig worden beschadigd

* Het is verboden om met een fiets of bromfiets door de aangelegde beplanting te rijden.
Het is verboden om in het park crosswedstrijden te houden

Honden
Omdat het Horsterpark nu nog deel uitmaakt van het buitengebied geldt hier geen aanlijngebod en opruimplicht. Op dit moment wordt overwogen of (delen) van het Horsterpark moet(en) worden aangewezen als een gebied waar een (gedeeltelijke) aanlijngebod en ruimplicht geldt.

Zwemmen
De grote vijver van het Horsterpark is niet bedoeld als zwemvijver; de vijver is hiervoor niet ingericht. Om die reden vindt dan ook geen controle op de waterkwaliteit plaats en is er geen sprake van een gegarandeerd constant peilniveau. Gelet op het ontbreken van dergelijke veiligheidsmaatregelen, wordt dan ook met klem ontraden in deze vijver te zwemmen. Binnenkort zullen rondom deze vijver borden worden geplaatst waarop wordt aangegeven dat deze vijver geen zwemwater is.

Zoekwoorden:

Deel: ' Regels activiteiten en gedragingen in Horsterpark Duiven '
Lees ook