Gemeente Etten-Leur

Bijstand voor studiekosten

De Bestuurscommissie Sociale Zaken van Etten-Leur maakt bekend, dat in de vergadering van 11 januari 2000 besloten is de beleidsregels Abw ten aanzien van de bijstandsverlening voor studiekosten van kinderen jonger dan 18 jaar vast te stellen.

De beleidsregels liggen vanaf heden ter inzage bij de Afdeling Sociale Zaken, kamer 8 van het gemeentehuis, op werkdagen geopend van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij de Afdeling Sociale Zaken, telefoon 076 - 5024000 toestel 245.

Bestuurscommissie Sociale Zaken van Etten-Leur. De secretaris, De voorzitter,
J. van Tilburg. W.B.M. Vermunt.

Zoekwoorden:

Deel: ' Regels bijstand voor studiekosten Etten-Leur ter inzage '
Lees ook