Vereniging VNO-NCW

Leden

Persbericht
Afdeling Public Relations VNO-NCW

Adres/Address
'Malietoren'
Bezuidenhoutseweg 12
Den Haag
Telefoon/Phone
..-31 (0)70 349 01 67
Telefax/Fax
..-31(0)70 349 01 77
Postadres/Postal Address
Postbus 93002
2509 AA Den Haag
E-mail
communicatie@vno-ncw.nl

Regels financiële verslaggeving moeten worden aangepast

Den Haag, 6 maart 2000 - De Nederlandse wetgeving belemmert op sommige punten de toepassing van internationale standaarden van financiële verslaggeving. Zo stelt het International Accounting Standards Committee (IASC) andere eisen waar het gaat om de waardering van deelnemingen, vlottende activa en negatieve goodwill. De Nederlandse wet kan op een aantal punten in overeenstemming worden gebracht met IASC-regels binnen de kaders van Europese richtlijnen. Hetzelfde geldt voor de in de Verenigde Staten geldende regels voor de verslaggeving (US-GAAP). Als het gaat om bijvoorbeeld de waardering en resultaatneming op financiële instrumenten vormen ook Europese regels vooralsnog een belemmering. Aanpassing van zowel nationale als Europese regels is daarom geboden.

Dit blijkt uit het in opdracht van VNO-NCW door Deloitte & Touche uitgevoerde onderzoek naar de verschillen tussen IASC-regels, Nederlandse wet- en regelgeving en US-GAAP. Het IASC ontwikkelt een 40-tal kernstandaarden die door beurstoezichthouders zullen worden opgelegd aan ondernemingen die aan verschillende beurzen een notering hebben en die met de publicatie van één jaarverslag willen volstaan. De Nederlandse Raad voor de Jaarverslaggeving is inmiddels bezig de IASC-regels te verwerken, ook voor ondernemingen die niet aan de beurs genoteerd zijn. En de Europese Commissie onderzoekt hoe IASC-regels door Europese ondernemingen kunnen worden toegepast. Het onderzoek verschaft een duidelijk overzicht van deze ontwikkelingen zodat ondernemingen individueel kunnen bepalen in welke richting zij hun verslaggeving aanpassen.

Deel: ' 'Regels financiële verslaggeving moeten worden aangepast' '
Lees ook