Gemeente Geldrop


Publicatie Geldrop Actueel, 12 september 2001

Regen is geen spelbreker
GELDROPSE KERMIS 2001 GESLAAGD

Ondanks het feit dat het afgelopen week af en toe flink regende, is de kermis dit jaar weer goed verlopen. Groot en klein genoot van de attracties en van het activiteitenprogramma dat rondom de kermis was georganiseerd. In dit artikel kijken we terug op de afgelopen kermisdagen.

Bij de opening van de Geldropse kermis op zaterdag 1 september, speelde het gilde St. Catharina en Barbara een bijzondere rol. In aanwezigheid van wethouder W.H.M. Maasakkers, kermisexploitanten, horeca-ondernemers en andere belangstellenden, zegden enkele tamboers en vendeliers de kermis aan. Dit 'aanzeggen' is een traditie en betekent dat het gilde de aanwezigen, onder meer met een vendelgroet, laat weten dat het kermis is. Vervolgens opende de wethouder het feest door een oud draaiorgel in werking te stellen.

DRUKKE KERMIS-MIS
Net zoals vorig jaar, verzorgde pastoor Spooren een kermis-mis in de overkapping van de autoscooters op de Heuvel. Tijdens de mis, die dit jaar door beduidend meer mensen werd bezocht, zegende hij een schaal met oliebollen. Vervolgens werd de kermislekkernij door wethouder Maasakkers naar het St. Annaziekenhuis gebracht. Het personeel en de patiënten van het ziekenhuis konden dit gebaar erg waarderen.

NIEUW OP DE KERMIS
Voor het eerst werd de weekmarkt tijdens de kermis gehouden op de Bezorgershof in plaats van in de Coevering. Gezien het aantal vragen dat we hierover hebben gehad, was het helaas niet voor iedereen duidelijk waar de markt plaatsvond. Van de mensen die de markt wel hebben bezocht, hebben we in ieder geval goede reacties gekregen. Wellicht dat de weekmarkt volgend jaar dus weer kan worden gehouden op het knusse plein van de Bezorgershof.

Eveneens nieuw was de speciale seniorenmiddag. Geldroppenaren van 55 jaar en ouder en bewoners van bejaarden- en verzorgingstehuizen konden op maandagmiddag gratis per taxi naar de kermis. Helaas viel de regen gestaag uit de lucht, waardoor de seniorenmiddag toch wat in het water viel. Degenen die de buien trotseerden, gehuld in regenpak of gewapend met paraplu, waren echter dermate enthousiast dat we een herhaling van deze activiteit zeker zullen overwegen.

PRIJSWINNAARS KLEURWEDSTRIJD
Onder grote belangstelling deelde 'Kabouter Plop' in pannenkoekenhuis Hans en Grietje de prijzen uit van de kleurwedstrijd. Hieronder volgen de winnaars, die bij Hans en Grietje pannenkoeken kunnen gaan smullen:

Ties van Kieft, 3 jaar, De Windroos;
Britt Mennen, 4 jaar, 't Vijfblad;
Bo Verbaal, 5 jaar, Beneden Beekloop;
Philine Schouten, 6 jaar, Dommeldalschool;
Stijn van Bergen, 7 jaar, 't Vijfblad;
Manon Kortlever, 8 jaar, 't Klokhuis;
Thomas, Hazelaar 60, 9 jaar, 't Klokhuis;
Joyce Mennen, 10 jaar, 't Vijfblad.

De volgende twee kinderen hadden een bijzonder mooie kleurplaat gemaakt, waarvoor zij werden beloond met een 8-rittenkaart voor de autoscooters:

Roxanne Vermulst, 11 jaar, de Windroos;
Ralph Spierings, 11 jaar, de Ganzebloem.

Van de Van der Puttschool kregen we maar één kleurplaat. De inzender hiervan ontving een mooie troostprijs:

Amy van Stiphout, 6 jaar, Burgemeester v.d. Puttschool.

Evenals vorig jaar kreeg 't Klokhuis de prijs voor de meeste ingeleverde kleurplaten: een hele grote knuffel van Winny de Pooh. Misschien reden voor andere scholen om volgend jaar ook meer kleurplaten in te leveren?

UITSLAG MARKTPROMOTIE-ACTIE
Tijdens de weekmarkt werd er een speciale actie gehouden ter promotie van de kermis. Aan de actie was een aantal prijzen gewonnen. Inmiddels zijn deze toegestuurd aan onderstaande winnaars.

3 Reischeques van reisbureau Star Travel ter waarde van f 100,-:

de heer of mevrouw Schurink (Geldrop);
J. Oerlemans (Geldrop);

M. Verbiezen (Geldrop).

6 bonnen ter waarde van f 25,- (vrij te besteden op de markt):

M. Coebergh (Geldrop);
de heer of mevrouw Rosses (Geldrop);
H. Galoma (Heeze);
R. Kerkhof (Geldrop);
A. Moris-Kessels (Heeze);
L. van de Mortel (Geldrop).

15 marktprijzen ter waarde van f 10,-:

W. van Veldhoven (Geldrop);
G. Manders (Geldrop);
A. Dekkers (Geldrop);
de heer of mevrouw Vorstenbosch (Geldrop)
J. Joosten (Geldrop);
E. Heesterbeek (Helmond);
A. van Gastel (Geldrop);
A. Cobben (Geldrop);
I. van Dijk (Geldrop);
V. Groessen (Mierlo);
de heer of mevrouw Thissen (Geldrop);
T. Maas (Geldrop);
M. Gisberts (Geldrop);
A. Dekkers (Geldrop);
M. de Jong (Geldrop).

STANDWERKERS
Tijdens de weekmarkt vond er een standwerkerconcours plaats in de Langstraat. De beste 3 standwerkers kregen een levensmiddelenpakket van f 100,-. Daarnaast is er door het publiek via de marktpromotie-actie bepaald wie de publieksprijs kreeg (diverse bonnen ter waarde van f 100,-).

Wethouder Maasakkers deelde de prijzen uit aan de volgende standwerkers:

3. de heer Titsing uit Enschede (tapijtreiniger); 2. de heer Czerny uit Leiden (anti-condensmiddel);
1. de heer Kremer uit Roden (politourmiddel);

De heer Kremer kreeg eveneens de publieksprijs.

Zoekwoorden:

Deel: ' Regen kan Geldropse kermis niet verpesten '
Lees ook