Ministerie van Buitenlandse Zaken

https://www.minbuza.nl/content.asp?Key=421393


---

Aan de Voorzitters van de vaste commissies voor buitenlandse zaken en defensie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Ministerie van Buitenlandse Zaken Directie Veiligheidsbeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag
Datum 3 oktober 2001 Auteur h.w. van santen
Kenmerk DVB/VD343/01 Telefoon 31703485241
Blad /1 Fax 31703485479
Bijlage(n) - E-mail hw-vansanten@minbuza.nl
Betreft Verzoek van de vaste commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie om de commissies in te lichten omtrent mogelijkheden tot verstrekken van nadere informatie

Zeer geachte Voorzitters,

In antwoord op het verzoek aan de Regering d.d. 3 oktober jl. van de vaste commissies van buitenlandse zaken en defensie om hen in te lichten omtrent de mogelijkheden voor het verstrekken van nadere informatie over de beschikbare gegevens die hebben geleid tot de besluitvorming in de NAVO over het van toepassing verklaren van artikel 5 mogen wij u verwijzen naar onze brief d.d. 2 oktober jl (kenmerk DVB/VD 342/01) , waarin wij hebben aangegeven dat de presentatie door de VS van de informatie over de stand van het onderzoek naar de daders en opdrachtgevers van de terroristische aanvallen van 11 september jl. van vertrouwelijke aard was. In dit licht zien wij, gezien het karakter van de door de VS verstrekte informatie, geen mogelijkheid om op uw verzoek in te gaan.

de Minister van Buitenlandse Zaken de Minister van Defensie

Kenmerk DVB/VD343/01
Blad /1

===

Deel: ' Regering geeft geen informatie over bewijzen tegen Bin Laden '
Lees ook