Regering Sri Lanka blijft kritiek negeren


Weg naar vrede en gerechtigheid wordt gefrustreerd

MAASTRICHT, 20140322 -- Vijf jaar na het einde van de bloedige burgeroorlog gedraagt de regering van Sri Lanka zich als een brutale overwinnaar, die alles naar zich toe trekt. Nadat de Tamil Tijgers verslagen waren, worden nu ook andere minderheden op het eiland onderdrukt en aangevallen. Begin maart werd mevrouw Balendran Jeyakumari opgepakt samen met haar 13-jarige dochter. Zij voerde actie voor de vrijlating van haar laatste zoon. Eerder zijn haar man en twee andere zonen omgekomen.

Uit een overzicht van recente ontwikkelingen in Sri Lanka, dat is samengesteld door de stichting Just Now in Maastricht, blijkt hoezeer de democratie wordt uitgehold en de macht zich ophoopt bij president Rajapaksa en zijn familie. Het overzicht laat zien dat schending van mensenrechten nog dagelijks doorgaat ondanks dat de vijand verslagen is. Kritische journalisten en advocaten worden gearresteerd en talloze kerken en moskees zijn aangevallen.

Leiders van de boeddhistische meerderheid vragen openlijk om de arrestatie van een katholieke bisschop, die het durft kritiek te leveren.

De internationale gemeenschap dringt al vijf jaar aan op een onafhankelijk internationaal onderzoek naar de schendingen van mensenrechten tijdens de burgeroorlog, maar de regering weigert hardnekkig. De Mensenrechtenraad van de VN bereidt een resolutie voor op dit punt, die komende week in stemming gebracht wordt.

Druk uitoefenen op de regering en haar oproepen eindelijk het pad van vrede en gerechtigheid te kiezen. Dat is het streven van de stichting Just Now. Sri Lanka moet weer een land worden waar alle bevolkingsgroepen zich veilig voelen. Het genoemde overzicht is volledig terug te vinden op de website: www.just-now.eu.


Deel: ' Regering Sri Lanka blijft kritiek negeren '
Lees ook