Ministerie van Algemene Zaken


1

Tafelrede van Z.E. minister-president W. Kok ter gelegenheid van de regeringslunch aan- geboden aan Z.E. Premier Phan Van Khai van Vietnam, Trêveszaal, 15 oktober 2001

Minister-President Phan Van Khai, mevrouw Sau,
Excellenties, Dames en Heren,

Het is mij een bijzonder voorrecht u allen te mogen verwelkomen in de Trêveszaal, de zaal waar de Nederlandse ministerraad wekelijks in vergadering bijeenkomt.

Minister-president Phan Van Kai,

U heeft Nederland eerder bezocht, als vice-premier. Dit was in 1995.
Hetzelfde jaar waarin ik de eer had samen met mijn echtgenote een officieel bezoek aan uw land te brengen.
Deze hernieuwde ontmoeting toont de kracht en levendigheid van onze bilaterale betrekkingen. Ik heet u en uw echtgenote van harte welkom in Nederland.

Onze landen hebben een aantal wezenlijke kenmerken gemeen. Of wij het nu hebben over "dijken" of over "Ha Lan", Vietnamezen en Nederlanders spreken de taal van het water.
De Mekong- en Songkoi-delta's vormen belangrijke levensaders voor Zuidoost-Azië, zoals de rivier de Rijn dat is voor een groot deel van het Europese achterland.

Vietnam en Nederland zijn beide handelsnaties.
Onze bilaterale handel heeft het potentieel om verder te groeien.

De inzet van uw regering om te kunnen toetreden tot de WTO en buitenlandse investeringen te stimuleren, onder andere door het terugdringen van corruptie en onnodige bureaucratie, heeft onze waardering.

Vietnam beschikt over een uitgestrekt bosareaal en een rijke biodiversiteit. Onze beide landen hebben een succesvol partnerschap ontwikkeld op bosbouw-gebied. Wij onderkennen beide de noodzaak van verbreding en versterking van de internationale coalitie voor milieubescherming en duurzame ontwikkeling.

Zowel Vietnam als Nederland streven naar regionale en internationale stabiliteit. Vietnam, tot voor kort voorzitter van ASEAN, draagt actief bij aan de vermindering van de spanningen in Zuidoost-Azië.
Wij zijn u daarvoor bijzonder erkentelijk, evenals voor uw constructieve rol in het ASEM-proces.


1


2Sinds de afschuwelijke aanslagen op 11 september 2001 in New York en Washington zijn onze beide landen verbonden in de zo noodzakelijke strijd tegen het terrorisme. Sedert kort is hierin een nieuwe, onvermijdelijke fase ingetreden. Nederland steunt de militaire acties volledig.
Maar er is veel meer nodig.
Daarom levert Nederland omvangrijke bijdragen aan het lenigen van de nood van het Afghaanse volk, dat zo ernstig door het Taliban-regime wordt onderdrukt.

Als één van de landen waarop Nederland zijn bilaterale ontwikkelingshulp heeft geconcentreerd, neemt Vietnam in onze bilaterale betrekkingen een bijzondere positie in. Onze beide regeringen hebben sectoren geï dentificeerd waar wij onze inspanningen in het bijzonder op richten.

Goed bestuur op alle niveaus is en blijft van doorslaggevend belang voor een succesvolle ontwikkeling waarvan de resultaten stand houden.
Voortdurende aandacht voor de mensenrechten blijft zeer wenselijk en zal de inbedding van Vietnam op multilateraal niveau verstevigen.

Voor zowel Vietnamezen als Nederlanders zijn partnerschap en wederzijdse vriendschap van grote waarde.
Het groeiend aantal culturele en wetenschappelijke uitwisselingen èn de vele bezoeken die wederzijds plaatsvinden, onderstrepen onze goede betrekkingen.

Minister-president Phan Van Kai,

Laten wij in partnerschap en met respect voor elkaar, gezamenlijk verder werken aan het verdiepen en verbreden van onze betrekkingen op alle niveaus: persoonlijk, bilateraal en multilateraal.
Laten wij dat doen op alle terreinen:
politiek, economisch en cultureel.
En laten wij dat vooral samen doen:
Als burgers, zakenmensen en beleidsmakers.

Zo bouwen wij aan een veilige en rechtvaardige toekomst, die wij willen delen met de verre vriend die vandaag in ons midden is.

Ik nodig u allen uit het glas te heffen op:
ß president Tran Duc Luong en de regering van Vietnam;

ß op de gezondheid en het welzijn van Premier Phan Van Kai en mevrouw Sau en

ß op de verdere verdieping van de vriendschap tussen onze volkeren.


2


3

3Deel: ' Regeringslunch Kok aangeboden aan Premier Vietnam '
Lees ook