Regge Vastgoed failliet verklaard


Aanbieder van diverse vastgoedfondsen kan haar schulden niet langer betalen.

AMERSFOORT, 20121127 -- Regge Vastgoed B.V. is op 27 november 2012 door het Gerechtshof te Den Haag in staat van faillissement verklaard. Regge Vastgoed is de initiator en beheerder van een aantal vastgoedfondsen, waarin door beleggers in totaal meer dan 10 miljoen euro is geïnvesteerd. Het gaat onder meer om CV Abcoude, CV Amstelveen, CV Rivierenstate, CV Utrechtse Heuvelrug 1 en 2 en Maatschap Soestdijk. De fondsen hebben belegd in huurappartementen op diverse locaties in midden Nederland.

Regge Vastgoed ligt al langere tijd zwaar onder vuur van de beleggers, onder meer omdat zij geen verantwoording verstrekte over de huurinkomsten en de andere geldstromen. De fondsen hadden van Regge Vastgoed volgens de jaarrekening eind 2010 meer dan 3,2 miljoen euro tegoed. Sindsdien is geen betrouwbaar financieel verslag meer verstrekt. Wel duiken allerlei schuldeisers op, die niet zijn voldaan. Zo heeft Regge Vastgoed haar accountant en andere adviseurs niet betaald. Regge Vastgoed is wegens een groot negatief eigen vermogen ook niet in staat om die schulden te voldoen.

Door het faillissement komt het beheer van de fondsen per direct in gevaar. De fondsreglementen geven de beleggers echter de mogelijkheid om een nieuwe beheerder aan te stellen. Stichting CV in Nood (www.cvinnood.nl) zal de beleggers oproepen voor een gezamenlijke vergadering op 19 december 2012, waar een nieuwe beheerder zal worden voorgesteld. Hierdoor kan de continuïteit van het beheer gewaarborgd worden.

Henri Lantsheer van CV in Nood: "Dit is het sluitstuk van een jarenlange periode, waarin Regge Vastgoed het beheer van de fondsen en de belangen van de beleggers ernstig heeft verwaarloosd. Regge Vastgoed heeft geen verantwoording afgelegd en heeft op ernstige wijze in strijd met de fondsreglementen gehandeld. De fondsen zijn onder meer door de enorme vordering op Regge Vastgoed in financiële problemen geraakt."

"CV in Nood heeft de herstructurering van de fondsen voorbereid, met als doel de fondsen in rustig vaarwater te brengen. Het vastgoed is gelukkig van goede kwaliteit en kan op termijn geleidelijk worden verkocht. Ook verkoop van de portefeuille aan een belegger behoort tot de mogelijkheden. We zullen de crediteuren verzoeken om enig geduld te hebben om een reorganisatie een kans te geven."

"Er dient daarnaast uitgezocht te worden of er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden. Het is niet acceptabel dat er een vordering van ruim 3,2 miljoen euro op een lege beheersvennootschap is ontstaan."


Deel: ' Regge Vastgoed failliet verklaard '
Lees ook