MINISTERIE BZK

https://www.minbzk.nl

MINBZK: Regieraad ICT Politie geinstalleerd

20 december 1999

Regieraad ICT Politie geïnstalleerd

De effectiviteit van de politiezorg kan aanzienlijk worden vergroot door een gecoördineerde inzet van informatie- en communicatietechnologie (ICT). Om dat te bewerkstelligen is door minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een Regieraad ICT Politie geïnstalleerd onder voorzitterschap van de mr. J. Kohnstamm, oud-staatssecretaris van Binnenlandse Zaken. Vandaag is de Regieraad ICT Politie voor haar eerste constituerende vergadering bijeen. De Regieraad beschikt over budget oplopend tot 65 miljoen gulden in 2005.
De regieraad draagt zorg voor de ontwikkeling, de implementatie, de evaluatie en de bijstelling van het informatie- en communicatietechnologiebeleid (ICT) van de Nederlandse politie. Daarnaast zorgt de raad voor een gelijkwaardig basisniveau van ICT-voorzieningen en een homogene basisinformatievoorziening bij de politiekorpsen. Tenslotte ontwikkelt de Regieraad standaarden voor netwerkvoorzieningen, hardware en software voor de politiekorpsen en voor de aansluiting tussen de politiekorpsen en door de Regieraad aangewezen derden.
Het instellen van een Regieraad vloeit voort uit het Convenant Politie 1999. In dit convenant hebben de minister van BZK en de korpsbeheerders afgesproken dat een gezamenlijk beleid door de regio's en de ministers van BZK en Justitie op het gebied van informatie- en communicatietechnologie noodzakelijk is.

In de Regieraad hebben zitting:
mr. J. Kohnstamm, voorzitter;
drs. A.H.C. Annink, directeur-generaal Openbare Orde en Veiligheid van het ministerie van BZK;
mr. drs. C.W.M. Dessens, directeur-generaal rechtshandhaving van het ministerie van Justitie;
drs. C. Leeuwe, korpsbeheerder van het regionale politiekorps Flevoland;
dr. J.J. Schrijen, korpsbeheerder van het regionale politiekorps Limburg-Noord;
J. Kuiper, korpschef van het regionale politiekorps Amsterdam-Amstelland;
A.J. Meijboom, korpschef van het regionale politiekorps Twente; mr. H.A. van Brummen, hoofdofficier van Justitie te Haarlem; mr. J. Koers, hoofdofficier van justitie in Amsterdam.

20 dec 99 16:37

Deel: ' Regieraad ICT Politie geïnstalleerd '
Lees ook