REGIO VENLO

Regio Venlo één van de belangrijkste groeicentra in de EU

'Randstadpolitici' aan Limburgse koffietafel;

Regio Venlo één van de belangrijkste groeicentra in de EU

Den Haag, 10 juli 2002 - Vandaag presenteerde Regio Venlo zijn strategische agenda aan een vertegenwoordiging van de landelijke politiek en pers in Perscentrum Nieuwspoort. De regio onderstreept hiermee zijn belangrijke positie als voortuin van Europa. Regio Venlo, met de nabijgelegen Duitse regio's, is één van de meest perspectiefrijke groeicentra van de EU. Burgemeester dr. J.J. Schrijen van Venlo overhandigde namens Regio Venlo het eerste exemplaar aan mevrouw Maria van der Hoeven,
vise-fractievoorzitter van het CDA.

Regio Venlo is een initiatief van de gemeenten van Noord-Limburg zelf. Venlo, Venray, Helden en Horst aan de Maas hebben de handen ineengeslagen om zodoende meer samenwerking te bewerkstelligen op met name economisch gebied. Regio Venlo ligt middenin de Euregio. Eén van de speerpunten van de vandaag aangeboden agenda pleit dan ook voor meer grensoverschrijdende samenwerking. 'Den Haag moet meer over de grens kijken. Zowel over de grens van de Randstad als over de grens van Nederland als geheel!' aldus burgemeester Schrijen van Venlo.

Regio Venlo
De regio Venlo vormt het kruispunt van twee assen: de economische oost-west as tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en het Rijn-Ruhrgebied én de ecologische noord-zuid as langs Maas en Peel. Een unieke geografische positie die ertoe heeft geleid dat de regio Venlo een cruciale rol speelt in de distributie en logistiek van Nederland en de Euregio. Bovendien herbergt regio Venlo zowel het tweede agribusiness-complex van Nederland als een omvangrijke kennisintensieve industrie en speelt zij een grote rol op het gebied van recreatie en toerisme.

Deel: ' Regio Venlo één van de belangrijkste groeicentra in de EU '
Lees ook