Provincie Zuid-Holland

24-09-2001
Lokale kustveiligheid in beeld
Regiobijeenkomsten Visie Hollandse Kust 2050, stap 3

De provincies Noord- en Zuid-Holland organiseren in oktober en begin november opnieuw negen regiobijeenkomsten voor geïnteresseerden die langs de kust wonen of werken. Het doel daarvan is alle belangstellenden actief te betrekken bij toekomstige maatregelen om de kustveiligheid te waarborgen. Deze keer komt het rapport Strategische visie Hollands Kust, stap 3 ter sprake. In dit rapport staan per kustvak en/of badplaats verschillende voorbeelden hoe zwakke plekken in de kustverdediging (op termijn) te versterken. Dit kan landwaarts gericht (bijv. versterking boulevard en duinen in oostelijke richting) of zeewaarts (zandbankieren, versterking duinvoet of westelijke verbreding van het strand en duinen). Een en ander waar mogelijk gecombineerd met nieuwe kansen voor o.a. toerisme en natuur.

Na inleidingen van de gedeputeerden Ada Wildekamp (Noord-Holland), respectievelijk Leen van der Sar (Zuid-Holland) presenteert een deskundige verschillende voorbeelden voor versterking van de kustverdediging. Hierover vindt vervolgens discussie plaats. In november verwerkt de stuurgroep Visie Hollands Kust 2050 de uitkomsten van alle regiobijeenkomsten in haar aanbevelingen aan beide colleges van Gedeputeerde Staten. Daarna bepalen de beide colleges hun standpunt. Voorjaar 2002 vindt definitieve besluitvorming over de Kustvisie 2050 door Provinciale Staten van beide provincies plaats.

De regiobijeenkomsten vinden plaats op:

Dinsdag 2 oktober
Gemeentehuis Katwijk, Zeeweg 127 in Katwijk
Voor bewoners van Katwijk en Wassenaar.

Woensdag 3 oktober
Hotel Holiday Inn, Kennemerboulevard 250 in IJmuiden Voor bewoners van Velsen, Wijk aan Zee, Beverwijk, Heemskerk en Castricum.

Dinsdag 9 oktober
Verenigingsgebouw Oostdam, Jongkoenstraat 1 in Goedereede. Voor bewoners van Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten.

Woensdag 10 oktober
De Blinkerd, Heereweg 150 in Schoorl.
Voor bewoners van Egmond, Bergen en Schoorl.

Dinsdag 16 oktober
Bel Air/Golden Tulip Hotel, Johan de Wittlaan 30 in Den Haag. Voor bewoners van Kijkduin en Scheveningen

Woensdag 17 oktober
Fort Kijkduin, Admiraal Verhuelplein1 in Den Helder Voor bewoners van Zijpe, Den Helder en Texel.
N.B. Aanvang 18.30 uur.

Woensdag 31 oktober
Gemeentehuis Zandvoort, Swaluëstraat 2 in Zandvoort. Voor bewoners van Zandvoort en Bloemendaal.

Donderdag 1 november
Gemeentehuis Monster, Choorstraat 41 in Monster. Voor bewoners van het Westland.

Woensdag 7 november
Hotel De Witte Raaf, Duinweg 117-119 in Noordwijk. Voor bewoners van Noordwijk.

Uitgezonderd de regiobijeenkomst in Den Helder starten de overige bijeenkomsten om 19.30 uur. Einde programma: circa 20.00 uur.

Eind september verschijnt de nieuwsbrief De Hollandse kust nummer 6, gewijd aan het rapport Strategische visie Hollands Kust, stap 3. U kunt het rapport (geheel of oplossingsrichtingen per kustvak/badplaats) via internet opvragen: www.kustvisie.nl

Noot aan de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Suzanne van Lith van de afdeling communicatie van de provincie Zuid-Holland, telefoon 070 441 6347. Voor de provincie Noord-Holland kunt u contact opnemen met Krijn van Rijn, bureau Communicatie, telefoon 023 514 4045.

Op 13 oktober van 11 tot 16 uur: open dag provincie Zuid-Holland. Voor meer informatie: www.pzh.nl

Deel: ' Regiobijeenkomsten Visie Hollandse Kust 2050, stap 3 '
Lees ook