Provincie Limburg

Regiodialoog van start (046)

Onderwerp 'Zuid-Limburg nu en straks'

Gedeputeerde Odile Wolfs organiseert op 18 en 19 februari een proef met de regiodialoog. Hiermee wil zij Provinciale Statenleden in de gelegenheid stellen om rondom een bepaald beleidsthema een georganiseerde dialoog met inwoners en belangengroepen aan te gaan. Het thema voor deze discussie is 'Zuid-Limburg, nu en straks: boerenland, buitenwijk van de stad, natuurreservaat of pretpark?'. Het thema maakt deel uit van een strategisch plan 'Vitaal Platteland Zuid-Limburg'. Dit plan beschrijft het provinciaal beleid voor de komende 10 à 15 jaar voor het landelijk gebied van Zuid-Limburg.

Odile Wolfs: "Vanuit de Staten is mij gevraagd om met een initiatief op dit punt te komen. Na de Statenverkiezingen hebben we een duaal stelsel en kunnen de Staten een dergelijke regiodialoog zelf organiseren. Ik wil de Staten echter nu al in de gelegenheid stellen om ervaring op te doen met een georganiseerde dialoog met de inwoners. Ik verwacht dat het draagvlak voor plannen daardoor alleen maar groter wordt. Voor de mensen biedt de Regiodialoog het voordeel dat de afstand tussen politiek en inwoners verkleind kan worden."

De regiodialoog vindt plaats op:
18 februari Maaslandcentrum, Burgemeester Maenstraat 45 te Elsloo en op
19 februari De Borenburg, Furenthela 16 te Voerendaal. Beide avonden beginnen om 20.00 uur.
17-2-2003 16:03

Zoekwoorden:

Deel: ' Regiodialoog van start in Limburg '
Lees ook