Provincie Groningen


Groningen, 13 juli 1999 Persbericht nr. 157

Uitnodiging

Presentatie Regionaal Ambulance Plan - Groningen

Op woensdagochtend 7 juli presenteert het consultantsbureau BDO de onderzoeksresultaten voor het Regionaal Ambulance Plan (RAP) en het spreidings- en paraatheidsplan voor Groningen in de Blauwe Zaal van het Academisch Ziekenhuis Groningen. De opdrachtgevers van voor dit onderzoek (Hulpverlening en Openbare Gezondheidszorg, de Regionale Ambulance Voorziening en de Provincie Groningen) nodigen u hierbij uit aanwezig te zijn bij de presentatie van de gegevens voor dit eerste RAP van Nederland.

Het RAP bespreekt de ambulancezorg op zichzelf en de ambulancezorg als schakel in de keten van spoedeisende medische hulp. Het RAP - Groningen bestaat uit drie fasen:

* plaatsbepaling van de ambulancesector: een inventarisatie van bestaande en aankomende wet- en regelgeving; producten binnen de ambulancezorg; een financiële quick scan van de sector; de randvoorwaarden van het RAP.

* uitgangspunten en normen waaraan de ambulancesector zou moeten voldoen, een beschrijving van de gewenste situatie.
* een uitwerking van maatregelen die nodig zijn om de gewenste situatie mogelijk te maken: het vormgeven aan kwaliteitsbeleid binnen de RAV; verbeteringen voor de samenwerkingsstructuren; de actualisatie van het spreidings- en paraatheidsplan (waar de standplaatsen van de ambulances zijn/ moeten komen/ kunnen vervallen en hoeveel ambulances er per standplaats beschikbaar zijn/ moeten komen/ kunnen vervallen).

Het programma van woensdag de 7de ziet er als volgt uit:

9.00 - 9.30 uur

Ontvangst op de Fonteinpatio van het AZG

9.30 - 9.45 uur

Welkomstwoord van gedeputeerde H. Bleker

9.45 - 10.05 uur

Presentatie Regionaal Ambulance Plan

10.05 - 10.20 uur

Presentatie spreidings- en paraatheidsplan

10.20 - 10.30 uur

Inventarisatie van vragen en opmerkingen

10.30 - 11.00 uur

Pauze

11.00 - 11.40 uur

Beantwoording van de vragen door forum.

In het forum nemen plaats: dhr. J. Aartsen (AZG), dhr. H. Bleker (Provincie Groningen), dhr. W. De Jong (Hulpverlening & Openbare Gezondheidszorg), dhr. L. Pit (gemeente Loppersum), dhr. J. Schraa (Regionale Ambulance Voorziening), en mevr. T. M. Slagter-Roukema (District Huisarstenvereniging).

Na de bijeenkomst is een exemplaar van het RAP voor u beschikbaar.

In het AZG mag apparatuur voor beeld- en geluidsopnamen slechts onder bepaalde voorwaarden worden gehanteerd.
De organisatie vraagt uw medewerking door van te voren aan te geven of u van plan bent te komen met dergelijke apparatuur. U kunt dit melden bij onderstaand telefoonnummer.Voor aanmelding voor de bijeenkomst en meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Bestuurscontacten, Joske Kluvers (050) - 316 41 39.

Deel: ' Regionaal Ambulance Plan Groningen gepresenteerd '
Lees ook