Provincie Overijssel

Zwolle, 16 juni 1999

Uitvoering regiovisie Zuid-Drenthe & Noord-Overijsel krijgt vorm

MOGELIJKHEID REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN STAPHORST-MEPPEL-STEENWIJK ONDERZOCHT

De provincie Overijssel heeft namens de partners aan de regiovisie Zuid-Drenthe & Noord-Overijssel opdracht gegeven voor een onderzoek naar een geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein in het gebied Staphorst-Meppel-Steenwijk. Uit het onderzoek moet blijken of er in dit gebied draagvlak en voldoende concrete ruimte is voor een dergelijk bedrijventerrein. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau Oranjewoud. De resultaten van het onderzoek zijn in oktober te verwachten. De kosten bedragen ƒ 95.000.

Uitvoering regiovisie Zuid-Drenthe & Noord-Overijssel

Het onderzoek naar een geschikte locatie voor een regionaal bedrijventerrein is een concreet voorbeeld van de uitwerking van de regiovisie Zuid-Drenthe & Noord-Overijssel die gisteren, 15 juni is gepresenteerd. Centraal in deze regiovisie staat de versterking van de economische concurrentiepositie, verbetering van de werkgelegenheid en van het woon- werk en leefmilieu in de regio. Om hier invulling aan te geven, gaan 31 projecten van start, waarvan het nu uit te voeren onderzoek er één is.
Belangrijke voorwaarde die voor het regionale bedrijventerrein geldt, is dat het (inter)nationaal concurrerend moet zijn. Dit stelt hoge eisen aan onder meer de bereikbaarheid, omvang, inrichting, prijs en beveiliging. Voor het onderzoek is een begeleidingsgroep samengesteld, bestaande uit de gemeenten Staphorst, Meppel, Steenwijk, De Wolden en Westerveld, de provincies Overijssel en Drenthe, Regiovisie Zuid-Drenthe & Noord-Overijssel en de Kamers van Koophandel van Zwolle en Drenthe.

Nadere informatie:
Remco de Wit, provincie Overijssel, telefoon 038 - 425 23 44

Deel: ' Regionaal bedrijventerrein Staphorst-Meppel-Steenwijk '
Lees ook