Provincie Overijssel

Regionaal Bedrijventerrein Twente

Sinds enkele jaren bestaan er plannen voor een Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT). Dit grootschalige bedrijventerrein (185 hectare, bruto oppervlakte) moet tussen Almelo-Zuid en Bornerbroek komen. Het RBT is een gezamenlijk project van de gemeenten Almelo, Borne, Hengelo, Enschede in samenwerking met de provincie Overijssel. Het bedrijventerrein is nodig vanwege de groeiende behoefte van het bedrijfsleven aan industriegrond.

Inmiddels zijn er verschillende haalbaarheidsonderzoeken gehouden, waarbij er rekening is gehouden met de reacties die bij de diverse eerdere inspraakrondes zijn binnengekomen. Direct na de zomervakantie worden de onderzoeksrapporten openbaar. Dan neemt de Stuurgroep RBT een definitief standpunt in over deze onderzoeken. Deze zijn samengevat in het rapport `Tussenstand haalbaarheid RBT'. In de Stuurgroep RBT zitten de wethouders en gedeputeerde Economische Zaken van de gemeenten en de provincie.

De realisering van het RBT is geen eenvoudige klus. Allerlei bestuurlijke, juridische, planologische, milieutechnische en financiële problemen die dit project met zich meebrengt, moeten opgelost worden. Daarnaast spelen de belangen van de bewoners in dit gebied een grote rol. Zij moeten goed geïnformeerd worden over de stand van zaken zodat ze weten waar ze aan toe zijn en wanneer ze eventueel kunnen reageren.

Vandaar dat we op deze site geregeld met nieuws komen over de voortgang van het RBT en u op de hoogte houden van de laatste ontwikkelingen.

Klik hier voor de nieuwsbrief (PDF - 17 kB) waarin de laatste stand van zaken is opgenomen. Wilt u na het lezen van deze brief meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de heer G. van Weerd van de provincie, telefoon (038) 425 1974. U kunt hem ook per e-mail bereiken.

Persberichten over het Regionaal Bedrijventerrein Twente: Haalbaarheid regionaal bedrijventerein Twente hoopgevend (PDF - 8 kB)

© 2002 Provincie Overijssel

Zoekwoorden:

Deel: ' Regionaal Bedrijventerrein Twente wacht op haalbaarheidsonderzoek '
Lees ook