Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Regionaal geneeskundig functionaris voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen

29 oktober 1999
De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel tot wijziging van de Wet geneeskundige hulpverlening bij rampen van staatssecretaris De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bij de geneeskundige hulpverlenings-diensten zal een regionaal geneeskundig functionaris aangesteld kunnen worden. Deze functionaris is te vergelijken met een hoofdcommissaris bij de politiekorpsen en een commandant bij de brandweerkorpsen. Deze man of vrouw krijgt de taak de geneeskundige hulpverlening op regionaal niveau te coördineren, zowel bij dagelijkse ongelukken als bij incidentele rampen.
Volgens de huidige wet ligt de verantwoordelijkheid voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen bij de directeuren van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). Gelet op de zware taak die de geneeskundige functionaris te vervullen krijgt, dient het gemeenten vrij te staan deze verantwoordelijkheid desgewenst aan een andere functionaris dan de directeur GGD op te dragen. Het wetsvoorstel biedt die mogelijkheid.
De regionaal geneeskundig functionaris krijgt in de toekomst een spilfunctie bij de geneeskundige hulpverlening bij rampen en ongevallen. Zo coördineert de functionaris de activiteiten van de GGD, het ambulancevervoer en de ziekenhuizen in zijn of haar regio. Zeker als de grenzen van de geneeskundige regio's vanaf 2002 samenvallen met de grenzen van de politie- en de brandweerregio's, is een betere samenwerking mogelijk tussen de verschillende hulpverleningsdiensten, zowel bestuurlijk als operationeel.
Het wetsvoorstel gaat eerst voor advies naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Daarna zal het wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Raad van State.

Deel: ' Regionaal functionaris voor de geneeskundige hulp bij rampen '
Lees ook