FVO

Nieuws

Regionaal nieuws: Groningen, Frsland, IJssel-Vecht, Flevoland, Rijnmond

12 januari 2000

Regionaal nieuws

Groningen

In de regionale nieuwsbrief citeert de voorzitter de Groningse onderzoeker Paul van der Wijk: "Zeker voor lichtgehandicapten blijkt kleinschaligheid juist goedkoper. En ze integreren beter in de maatschappij".
In 1999 heeft de PFvO het zorgkantoor kritisch gevolgd. Samen met bestuursleden van de verenigingen heeft de PFvO zich gedurende twee zaterdagen bezonnen op het betrekken van de achterban bij de werkzaamheden.
De PFvO zoekt onder meer uitbreiding van haar werkgroep Arbeid. In dit nummer staat wat deze werkgroep zoal doet.

Friesland, Friese 'brusjesdag'

Zaterdag 22 januari 2000, de eerste Friese 'brusjesdag'. Een dag voor kinderen/jeugdigen (van 8 tot 18 jaar) die een broer en/of zus met een verstandelijke handicap hebben.
Meer informatie: SPD Sneek, Gerda Papenborg, (0515) 41 48 99 of 't Heechhout, Jinke Hoekstra, (0512) 38 43 36.

IJssel-Vecht

In de cliëntenraad van twee SPD-en zijn vertegenwoordigers benoemd. Het samenwerkingsverband IJssel-Vecht gaat deze vertegenwoordigers komend jaar uitnodigen om iets over hun werkzaamheden daar te vertellen.
In het najaar van 2000 wordt een dag georganiseerd over sociale netwerken, bestemd voor alle bestuursleden van de ouderverenigingen.

Flevoland

In het bulletin van de Zorggebruikersbundeling (ZGB) Flevoland stelt Wim Heeren zichzelf voor als redactielid en lid van de Raad van Advies voor het zorgkantoor namens de FvO. Hij geeft in het blad ook een samenvatting van een stuk over mantelzorg van de Stichting Philadelphia Zorg.
Er komt in Flevoland een ZGB-brede klankbordgroep indicatiestelling waarin ook de sector mensen met een verstandelijke handicap vertegenwoordigd is.

Rijnmond

In Rijnmond is een Platform Allochtonen met een handicap opgericht. Het bezoekadres is bij de Stichting R'go in Rotterdam. Bij het platform is onder andere de Stichting Voorzieningen Verstandelijk Gehandicapten Rijnmond betrokken. Het nieuwe platform wil ervoor zorgen dat de behoeften van allochtonen meer aandacht krijgen in de hulpverlening. Het is de bedoeling dat allochtonen met een handicap of ouders van een gehandicapt kind deel uitmaken van het platform.

Deel: ' Regionaal nieuws FVO verstandelijk gehandicapten '
Lees ook