Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.232 brief min vw inzake eindhoven airport
Gemaakt: 30-12-1999 tijd: 13:7


1

Aan

de voorzitter van de Vaste Commissie

voor Verkeer en Waterstaat van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal


23 december 1999

Onderwerp

Regionaal principe akkoord op hoofdlijnen Eindhoven Airport.

Geachte voorzitter,

In reactie op uw brief van 9 juli 1999 bericht ik u als volgt. Ik heb het regionaal principe akkoord op hoofdlijnen betreffende het civiele medegebruik van de vliegbasis Eindhoven ontvangen.

Het akkoord bevat de afspraken die op initiatief van de Commissie Overleg & Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) door vertegenwoordigers van een aantal partijen op persoonlijke titel zijn gemaakt.

Op dit moment worden die afspraken ter goedkeuring voorgelegd aan de achterbannen van de verschillende partijen. Eerst daarna zal het regionaal akkoord daadwerkelijk een feit zijn. Ik zal dan ook pas een reactie geven, nadat het regionaal akkoord door alle partijen formeel is goedgekeurd.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Regionaal principe akkoord hoofdlijnen Eindhoven Airport '
Lees ook