Gemeente Lisse

08-07-2002 Regionaal Verkeer en Vervoerplan Duin- en Bollenstreek / Leidse Regio (RVVP)

Inspraak van 15 juli tot en met 27 september 2002.

Op 10 juni heeft de Werkgroep Verkeer en Vervoer Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio het ontwerp Regionaal Verkeer en Vervoerplan Duin- en Bollenstreek / Leidse Regio (RVVP) vrijgegeven voor inspraak. De beide regio's bestaan uit de gemeenten Alkemade, Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Sassenheim, Valkenburg, Voorhout, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude.
In het Regionaal Verkeers- en Vervoersplan worden de ambities van de beide regio's op het gebied van Verkeer en Vervoer beschreven.

Inspraak
De inspraaktermijn is, mede rekening houdend met de vakantieperiode, bepaald op de periode van 15 juli tot en met 27 september 2002. Gedurende deze inspraakperiode fungeert het Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB) als coördinatiepunt. U kunt uw schriftelijke reacties dan ook indienen bij het SDB, t.a.v. de heer A. Heijman, Postbus 87, 2160 AB Lisse.

De inspraakreacties zullen in het RVVP worden verwerkt waarna het moet worden goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur van het Samenwerkingsorgaan verkeer en vervoer Leidse Regio (SVVLR) en het portefeuillehoudersoverleg Verkeer en Vervoer Duin- en Bollenstreek. Daarna zal het plan worden aangeboden aan de Raden van de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en aan het Algemeen Bestuur van het SVVLR. Deze instanties stellen het definitieve RVVP vast.

Hoe komt u aan het document?
Het RVVP is voor 25 per exemplaar te koop bij het SDB, Grachtweg 42 te Lisse en bij de balies van het Stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) van Leiden.
In het gemeentehuis ligt het plan vanaf maandag 15 juli a.s. ter inzage bij de afdeling Weg- en Waterbouw, kamer 211.

Meer weten?
Nadere informatie kunt u verkrijgen bij mevrouw G. G. Mosk, telefoonnummer 0252-433190.

Deel: ' Regionaal Verkeer en Vervoerplan Duin- en Bollenstreek Lisse '
Lees ook