Gemeente Eindhoven

nieuws | persberichten

Persbericht: 20 september 2001

Gemeente, provincie en scholen werken samen in preventieproject

Regionale aanpak Veilig op School van start

Vanaf dinsdag 25 september vindt op twaalf scholen in de regio de aftrap voor het project Veilig op School plaats. Drie dagen lang bezoekt een karavaan de scholen in Eindhoven, Helmond, Deurne en Cranendonck om de start van het vierjarige project feestelijk in te luiden. Veilig op School is een initiatief van Bureau HALT Eindhoven. De eerste fase wordt gefinancierd door de provincie.

Het project loopt vanaf september 2001 op scholen in Eindhoven en de regio. Het doel is de bevordering van een veilig leefklimaat op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs. Tijdens de feestelijke aftrap zetten sprekers van gemeente, provincie of de scholen hun visie uiteen over een veilige school en het belang van het project. Ook worden de winnaars van de kaarten- en posterwedstrijd bekend gemaakt. Aan leerlingen van zowel basis als voortgezet onderwijs is eerder gevraagd posters en ansichtkaarten te maken over het onderwerp veilig op school. De winnende poster wordt als poster gedrukt en de winnende kaarten worden verkocht als ansichtkaarten. De opbrengst hiervan gaat naar een goed doel, bijvoorbeeld de Stichting Zinloos Geweld.

De eerste fase van het project staat op iedere school in het teken van een onderzoek onder personeel, leerlingen en ouders naar de actuele situatie op het gebied van veiligheid. Enerzijds richt het onderzoek zich op normoverschrijdend gedrag, zoals vandalisme, diefstal, pesten en schoolverzuim. Anderzijds worden het schoolbeleid en het schoolklimaat onderzocht. Aan de hand van dit 'onderzoek op maat' worden actieplannen opgesteld.

Na de onderzoeksfase voert iedere school gedurende twee jaar de actieplannen uit. De acties en maatregelen kunnen uiteenlopen van het beveiligen van het schoolgebouw tot aan scholing gericht op waarden en normen of weerbaarheid. Ook een cursus voor docenten voor het omgaan met agressie en geweld behoort tot de mogelijkheden. Het is niet de bedoeling dat scholen incidentele maatregelen nemen. De insteek van Veilig op School is juist dat preventieve maatregelen structureel in het schoolbeleid worden ingebed. Bij de afsluiting in het vierde jaar wordt daarom niet alleen gekeken naar de behaalde resultaten. Ook de voortgang van de genomen maatregelen is een belangrijk aandachtspunt.

De scholen die 25,26 en 27 september starten zijn in Eindhoven De Rooi Pannen, Gunterslaer, Rapenland, Fellenoord, Karel de Grote en het Aloysius. In Helmond starten het Ter Kemenade, Leonardus, De Uilenburcht en het Jan van Brabant. In Cranendonck en Deurne nemen respectievelijk het Junior College en het Hub van Doorne College de aftrap. Zowel in januari als september 2002 start een volgend aantal scholen.

Deel: ' Regionale aanpak Veilig op School van start '




Lees ook