regionale bijeenkomsten opstellen noodplannen

bron: pmo

samenvatting:
uitnodiging, inclusief aanmeldingsformulier, voor het deelnemen aan een bijeenkomst waarin praktisch tips worden gegeven met betrekking tot het opstellen van noodplannen. de bijeenkomsten zijn met name bedoeld voor dienst- en afdelingshoofden van gemeenten.

in de pmo-brief van 4 oktober, gericht aan het college van burgemeester & wethouders, waarbij de resultaten van de tweede gemeentelijke monitor werden aangeboden werd tevens gesproken over te houden regionale bijeenkomsten voor dienst- en afdelingshoofden waarin praktisch tips worden gegeven met betrekking tot het opstellen van noodplannen.

tijdens deze bijeenkomsten zal in kleine kring, maximaal 12 deelnemers per bijeenkomst, de opzet van noodplannen worden besproken. gemeenten die reeds over noodplannen beschikken zullen, als ervaringsdeskundigen, gevraagd worden hun noodplannen als voorbeeld in te brengen en toe te lichten.

thans kunnen wij u mededelen dat deze bijeenkomsten zullen worden gehouden en wel op:

dag datum tijd plaats

donderdag 28 oktober 13.30 uur groningen

woensdag 3 november 13.30 uur breda

vrijdag 5 november 9.30 uur haarlem

woensdag 10 november 13.30 uur weert

indien dienst- en/of afdelingshoofden wensen deel te nemen aan deze bijeenkomsten verzoeken wij u het bijgaand antwoord formulier zo spoedig mogelijk, bij voorkeur per fax, te retourneren aan het projectbureau millennium overheid.

u kunt alleen inschrijven voor de bovenstaande plaatsen en data. indien er echter een grote belangstelling voor de te houden bijeenkomsten blijkt te zijn, kunt u worden geplaatst in de onderstaande bijeenkomst in dezelfde regio. u wordt daarom verzocht beide data van de plaats waarvoor u inschrijft, in uw agenda vrij te houden.

dag datum tijd plaats

vrijdag 29 oktober 9.30 uur groningen

donderdag 34 november 9.30 uur breda

vrijdag 5 november 13.30 uur haarlem

donderdag 11 november 9.30 uur weert

de exacte locatie van de bijeenkomst zal nog nader worden bekend gemaakt.

aan de bijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

de inschrijving geschiedt op volgorde van binnenkomst.

zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u bericht omtrent de indeling.

Zoekwoorden:

Deel: ' Regionale bijeenkomsten opstellen noodplannen millennium '
Lees ook