NVRD

ROS gaan ook afgedankte ICT apparatuur sorteren

Regionale overslagstations gaan ook afgedankte ICT-apparatuur sorteren

Regionale overslagstations (ROS) gaan binnenkort beginnen met het innemen en sorteren van afgedankte computers, printers, kopieermachines en telecommunicatieapparatuur van consumenten. De uitbreiding is een gevolg van een overeenkomst van de branche-organisatie voor leveranciers van ICT-apparatuur, de Vereniging Informatie- en communicatietechnologie (V-ICT) Nederland en de NVRD vereniging voor afval- en reinigingsmanagement.

Vanaf 1 januari van dit jaar zijn de producenten en importeurs van wit- en bruingoed verantwoordelijk voor de terugname van hun afgedankte apparaten. De NVRD heeft vorig jaar het initiatief genomen voor het opzetten van een landelijke verwijderingsstructuur in de vorm van regionale overslagstations. Deze ROS-structuur richt zich vooral op de terugname van apparatuur afkomstig van consumenten en detailhandelaren. Gelijktijdig heeft V-ICT Nederland een aparte structuur opgezet voor de terugname van afgedankte ICT-apparatuur, zoals computers, printers, kopieermachines en
telecommunicatieapparatuur. Beide organisaties hebben elkaar nu gevonden en binnenkort loopt ook de inname, sortering van ICT-apparatuur die afkomstig is van consumenten via de ROS-structuur.

Op dit moment worden op de ROSsen het binnenkomende wit- en bruingoed op vier deelstromen gesorteerd (televisies, koel- en vriesapparatuur, groot overig witgoed en klein wit- en bruingoed). De apparaten gaan naar verwerkers die voor de specifieke deelstroom het beste zijn toegerust. De ROS-structuur wordt voor een deel gefinancierd uit de verwijderingsbijdrage die consumenten betalen bij de aanschaf van nieuwe apparatuur. Deze bijdragen gaan naar een fonds van de Nederlandse vereniging verwijdering metaalelektro producten (NVMP). De verwijdering van de ICT-apparatuur is op een andere manier gefinancierd en kent geen algemene verwijderingsbijdrage. De V-ICT Nederland heeft voor haar leden contracten gesloten met transporteurs, inzamelaars en verwerkers. De individuele leveranciers kunnen van deze voorziening gebruikmaken.

Vanaf 1 mei kunnen de leveranciers van ICT-apparatuur voortaan ook gebruik maken van de ROS-structuur. De NVRD en V-ICT Nederland zijn overeen gekomen dat op de ROSsen ook de ICT-apparatuur zal worden gesorteerd. V-ICT Nederland zorgt dan voor het wegen van de gesorteerde apparatuur zodat de individuele leveranciers voor de inzameling, transport en verwerking in rekening kunnen worden gebracht.

Sinds 1 januari is bij de ROSsen al een grote voorraad ICT-apparatuur terecht gekomen. De V-ICT Nederland zal zich eerst inspannen om deze voorraden weg te werken, waarna de reguliere uitlevering van boxpallets op gang kan komen. Naar verwachting zal de nieuwe opzet over twee maanden volledig operationeel zijn.

De opzet van de ROSsen is een initiatief van de NVRD. Eind vorig jaar lanceerde de vereniging het idee om per 200.000 inwoners een regionaal overslagstation op te zetten voor de verwijdering van wit- en bruingoed. Het grote voordeel van deze structuur is dat niet iedere gemeente de verwijdering zelf hoeft te organiseren. Daarbij komt dat de schaalgrootte de inzameling, de sortering en het transport naar de verwerkers aanzienlijk goedkoper maakt. Inmiddels zijn ongeveer zestig overslagstations operationeel en is het inzamelnet nu compleet. De ROSsen zijn voornamelijk ondergebracht bij gemeentelijke reinigingsdiensten.

Einde persbericht
===========================================================

Deel: ' Regionale overslagstations sorteren ICT-apparatuur '
Lees ook