Provincie Flevoland

Regiovisie Curatieve Zorg wordt ter inzage gelegd

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben deze week het concept voor de regiovisie Curatieve Zorg vastgesteld. De regiovisie Curatieve Zorg is de laatste in de reeks beleidsnotas over de zorg in Flevoland. Al eerder zijn de regiovisies over de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijk gehandicapten, verstandelijke gehandicapten en de ouderenzorg vastgesteld.

De regiovisie Curatieve Zorg is opgesteld door vertegenwoordigers van vijf partijen: zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie. Tot de curatieve zorg behoort de zorg die wordt geleverd door de beroepsbeoefenaren in de eerste lijn, (huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, tandartsen), algemene ziekenhuizen, revalidatiegeneeskunde en de ambulancezorg. Het doel van de regiovisie is ervoor te zorgen dat vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar worden afgestemd. Daarbij is de aandacht met name gegaan de samenwerking tussen huisartsen en andere instellingen in de zorg, omdat het belangrijk is dat het doorverwijzen van patiënten zo probleemloos mogelijk verloopt. De vraag naar curatieve zorg zal in Flevoland in de komende jaren nog sterk toenemen. Belangrijke factoren zijn daarbij de groei van het inwonertal en de stijging van de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Dat betekent dat de zorgvoorzieningen de komende jaren moeten groeien.

Andere opdrachten zijn een verdere afstemming en samenwerking binnen de zorg, het oplossen van personeelstekorten en het sterker ontwikkelen van topklinische functies. De situatie in de verschillende delen van Flevoland verschilt vrij sterk. Daarom zijn er ook voor elk van die delen verschillende knelpunten gevonden en ook actiepunten benoemd: In het gebied Noordoostpolder / Urk wordt de aandacht vooral gericht op de huisartsenzorg in de kleine kernen en de specialismen in het ziekenhuis in Emmeloord; In het gebied Lelystad / Dronten / Zeewolde krijgt de huisartsenzorg ook veel aandacht, onder anderen in de afstemming met het ziekenhuis in Lelystad; In Almere zal alle aandacht nodig zijn om de groei van het zorgaanbod gelijke tred te laten houden met die van het inwonertal. Op korte termijn zullen de vijf partijen weer bij elkaar komen om de uitvoering van de actiepunten te bespreken. Vooruitlopend daarop is de task force huisartsenzorg Flevoland onlangs al bij elkaar geweest met als aanleiding de manier waarop medische zorg voor vakantiegangers (passanten) ook in de toekomst geboden kan blijven worden.

De concept regiovisie Curatieve Zorg ligt gedurende 4 weken (van 24 september tot en met 19 oktober) ter inzage op het provinciehuis, in de gemeentehuizen en in de bibliotheken van Flevoland. Daarna stellen Provinciale Staten de regiovisie vast.

datum 19-09-01 Nummer 2001-095

Deel: ' Regiovisie Curatieve Zorg in Flevoland ter inzage '
Lees ook