expostbus51


MINISTERIE VENW

MIN VenW: registratie files nauwkeuriger

REGISTRATIE FILES NAUWKEURIGER NA UITBREIDING SIGNALERINGSSYSTEEM

Uitbreiding van het signaleringssysteem heeft ertoe geleid dat de registratie van files in de ochtend- en avondspits nauwkeuriger is geworden. Sinds 1 januari 1998 legt het Traffic Information Centre (TIC) in Utrecht de filecijfers vast.. Uit de balans over afgelopen jaar blijkt dat de files tussen de twee en vier procent zijn gegroeid. Het knooppunt Everdingen (A2) gaat nog altijd aan kop van de filetop-50. Nummer twee is het knooppunt Nieuwegein, eveneens A2, en op de derde plaats staat .Badhoevenddorp. (A9).

Voorheen was de registratie van files de taak van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Doordat het TIC gebruikt maakt van een nauwkeuriger signaleringssysteem, zijn de cijfers moeilijk vergelijkbaar. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de KLPD hebben geconcludeerd dat de daadwerkelijke toename van de files en de zwaarte ervan geschat moet worden tussen de twee tot vier procent . De grootste groei doet zich voor in Noord-Holland. In Zeeland en Utrecht daalt het filecijfer.

Werkzaamheden

De files als gevolg van wegwerkzaamheden en ongevallen - met inbegrip van de zogenoemde kijkfiles - zijn volgens de cijfers van het TIC niet of nauwelijks gegroeid. Deze werden in het verleden overigens al vrij nauwkeurig vastgelegd. Een aantal grote werkzaamheden aan de weg is in 1998 afgerond. Bij het knooppunt Zaandam is de fly-over gereed gekomen en tussen Leiden en Den Haag (A4) is er inmiddels een extra strook voor het verkeer. Gebleken is dat deze maatregelen tot een verbetering in de doorstroming hebben geleid.

Als gevolg van wegwerkzaamheden is er echter ook een aantal tijdelijke knelpunten bijgekomen. Zo hebben de vernieuwing van de brug bij Vianen op de A2, de reconstructie van de A12 bij Bunnik en de reconstructie van de A16 voor extra overlast gezorgd. Ook de werkzaamheden rondom Rotterdam - met de afsluiting van de Van Brienenoordbrug - in de zomerperiode hebben vorig jaar tot extra files geleid.

Uiteenlopende kanalen

Het TiC is ontstaan vanuit het KLPD en Rijkswaterstaat, met als doel de reiziger meer nauwkeurige verkeersinformatie te bieden. Bij het vaststellen van het aantal files maakt het TIC gebruik van uiteenlopende kanalen. Het signaleringssysteem van Rijkswaterstaat is een belangrijke informatiebron. Daarnaast levert de KLPD .handmatige. informatie aan. Verder ontvangt het TIC gegevens van onder meer politieregio.s, benzinestations en de wegenwacht. Tenslotte is er een groep automobilisten die dagelijks een vast traject rijden en ongevallen of files via hun mobiele telefoon doorgeven.

De gegevens zijn noodzakelijk om nieuwe technologische systemen voor file-informatie en routegeleiding te voorzien van input. Bovendien bieden de cijfers een basis om het effect te meten van beleidsmaatregelen als doelgroepstroken en toeritdosering.

Simone Braun, 070 - 351 7116

N.B. de bijbehorende tabel is op te vragen via nummer 070 - 3517688.

21 apr 99 14:24

Deel: ' Registratie files nauwkeuriger '
Lees ook