REGISTRATIEKAMER

ZWARTE LIJST VLIEGTUIGPASSAGIERS

ZWARTE LIJST VAN AGRESSIEVE VLIEGTUIGPASSAGIERS MOGELIJK

In de uitzending van NOVA van maandagavond (8 februari) is ten onrechte gesuggereerd dat de huidige privacywetgeving het onmogelijk maakt om een zwarte lijst aan te leggen van agressieve vliegtuigpassagiers. Zolang aan een aantal voorwaarden is voldoen, laat de Wet persoonsregistraties alle ruimte voor het aanleggen en bijhouden van een dergelijk bestand. Die voorwaarden zijn onder meer dat de criteria op basis waarvan iemand op de zwarte lijst wordt gezet voldoende duidelijk zijn en dat de betrokken persoon wordt geïnformeerd.

KLM sprak in oktober 1998 het voornemen uit om een lijst bij te houden van passagiers die bij herhaling voor problemen hebben gezorgd door agressief gedrag tegenover cabinepersoneel of medepassagiers tijdens een vlucht. Kort daarna, in november 1998 heeft een delegatie van de Registratiekamer over dit voornemen constructief overleg gevoerd met het bureau Juridische Zaken van KLM. Ook de Vereniging van cabinepersoneel was bij dit gesprek vertegenwoordigd.

Het is onzorgvuldige journalistiek dat voor de uitzending van NOVA van 8 februari jongstleden noch met de Registratiekamer noch met KLM overleg is gevoerd.

Zoekwoorden:

Deel: ' Registratiekamer Zwarte lijst vliegtuigpassagiers mogelijk '
Lees ook