Gemeente Ambt MontfortReinigen en inspecteren van riolen

WERKZAAMHEDEN
Op 16 juli 2002 hebben wij aan het bedrijf Verhoeve Milieu BV uit Hengelo opdracht gegeven om de gehele riolering in onze gemeente te reinigen. Dit wordt gedaan om een goede werking van het riool te waarborgen en een langzame dichtslibbing tegen te gaan. Tegelijkertijd zal ook de kwaliteit van het riool bekeken worden. Met een rijdende videocamera wordt de leiding geïnspecteerd zodat we precies kunnen zien of er iets (en wat) met het riool aan de hand is.

REINIGING
De reiniging gebeurt door het riool te spoelen met water onder hoge druk. Hierdoor wordt de vervuiling naar rioolputten gespoten waar de vervuiling opgezogen wordt.
Uiteraard zal worden getracht om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Het kan echter gebeuren dat u gerommel en/of geborrel hoort in uw huisriolering, met name in toiletten, wasbakken en schrobputjes.

PLANNING
De werkzaamheden zullen per kern uitgevoerd worden. Op dit moment is nog niet bekend waar de aannemer zal starten. Naar verwachting zal eind juli of begin augustus gestart worden met deze werkzaamheden en eind oktober zullen ze afgerond zijn.
Zodra een nauwkeurigere planning bekend is, zal deze gepubliceerd worden.

Deel: ' Reinigen en inspecteren van riolen in Ambt Montfort '
Lees ook