ASR Verzekeringsgroep

Persbericht

Reïntegratiebedrijf Keerpunt krijgt nieuwe directie Rotterdam/Den Haag, 23 Juli 2001

Het bestuur van het reïntegratiebedrijf Keerpunt heeft een nieuwe directie benoemd, die de verdere uitbouw van de activiteiten van Keerpunt gestalte moet gaan geven. De nieuwe directie bestaat uit Jolande Dirkx, voorheen directielid bij de arbodienst ArboDuo en Erwin Lots, voorheen manager E-business bij Nationale-Nederlanden.

Sinds 1999 participeren ASR Verzekeringsgroep (onder anderen De Amersfoortse, Stad Rotterdam, Woudsend en Europeesche) en Nationale-Nederlanden in Keerpunt. Deze stichting is een landelijk werkzaam kenniscentrum voor arbeidsreïntegratie, waar verzekeringsadviseurs, werkgevers en werknemers terechtkunnen met vragen over reïntegratie. Keerpunt fungeert daarbij vooral als vraagbaak en coördinatiepunt. Keerpunt richt zich met name op reïntegratie in het eerste jaar van ziekteverzuim en voorziet in een duidelijke behoefte van de markt. Het bedrijf heeft inmiddels een goede naam opgebouwd en is de afgelopen jaren snel gegroeid.

Nu het belang van reïntegratiedienstverlening de komende jaren door de komende privatisering van de reïntegratie verder zal toenemen, hebben ASR en Nationale-Nederlanden besloten de dienstverlening van Keerpunt uit te breiden en de stichting om te vormen tot een vennootschap. Doel is om alle vormen van reïntegratiedienstverlening aan te bieden. Een groot deel daarvan, zoals wachtlijstbemiddeling, arbeidsdeskundige interventies, conflictbemiddeling en het aanvragen van budgetten volgens de Wet Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (REA) voert Keerpunt zelf uit. Wanneer nodig koopt het bedrijf ook reïntegratiediensten in bij gespecialiseerde bedrijven, die bijvoorbeeld eerstelijns psychologische hulpverlening of rugtrainingen en -behandelingen aanbieden. Op deze manier neemt Keerpunt werkgevers veel werk uit handen. Voor de deelnemende verzekeraars is een reïntegratiebedrijf niet alleen aantrekkelijk vanuit het oogpunt van schadelastbeheersing, ze denken hiermee ook de service en daarmee de aantrekkelijkheid van hun producten te verhogen.

De dienstverlening van Keerpunt is een integraal onderdeel van het productassortiment voor de verzekerde werkgevers en werknemers van ASR en Nationale-Nederlanden. Ook andere verzekeraars, werkgevers en werknemers kunnen een beroep doen op de expertise van Keerpunt. De samenwerking tussen ASR en Nationale-Nederlanden in Keerpunt heeft de vorm van een joint-venture.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot:

Drs. J.C. van Ek
Raad van Bestuur ASR Verzekeringsgroep
(010) 401 74 06

Dhr. J.K. Woltjes
Hoofd Communicatie
Nationale-Nederlanden
(070) 513 81 00

Deel: ' Reïntegratiebedrijf Keerpunt krijgt nieuwe directie '
Lees ook