Gemeente Nijmegen

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
Telefoon (024) 329 91 11
Telefax (024) 329 23 78
E-mail gemeente@nijmegen.nl

Postadres
Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

persinformatie

Datum 11 maart 2003
Nummer persbericht p030

Drie bedrijven verzorgen reïntegratietrajecten voor langdurig werkzoekenden Nijmegen

Alexander Calder, Sagenn en Kliq zijn de drie reïntegratiebedrijven die in opdracht van de gemeente Nijmegen vanaf 1 april reïntegratietrajecten zullen uitvoeren. De bedrijven zijn geselecteerd naar aanleiding van een Europese aanbestedingsprocedure. Er zal in eerste instantie een samenwerking plaatsvinden voor de duur van 1 jaar met kans op verlenging. De partijen nemen de reïntegratie trajecten op zich voor ruim 700 bijstandsgerechtigden, arbeidsgehandicapten en herintreders (mensen die langdurig uit het werkproces zijn geweest zonder dat zij aanspraak maakten op een uitkering). De geselecteerde reïntegratiebedrijven zijn gekozen uit een groep van in totaal 18 belangstellende bedrijven. Uiteindelijk konden na een voorselectie tien bedrijven een aanbod doen. De selectiecriteria die zijn gehanteerd zijn: kwaliteit van de dienstverlening, de verwachte resultaten, de manier waarop de bedrijven het resultaat bereiken en de prijs. De kosten die zijn gemoeid met het realiseren van de trajecten bedragen in totaal 2,5 miljoen euro.
De reïntegratiebedrijven nemen de werkzaamheden over van Waalwerk, het samenwerkingsverband tussen gemeente Nijmegen en Kliq. Alexander Calder, Sagenn en Kliq gaan werken vanuit het bedrijfsverzamelgebouw aan de Mariënburg.
Binnenkort zal de gemeente Nijmegen ook een aanbestedingsprocedure starten voor het uitvoeren van sociale activering voor langdurig werklozen die ver van de arbeidsmarkt af staan.
Voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Adriaansens, doorkiesnummer 3292380


---
Alle informatie in dit bericht is onder voorbehoud. De Gemeente Nijmegen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor vergissingen of onjuistheden in dit bericht.

Deel: ' Reïntegratietrajecten voor langdurig werkzoekenden Nijmegen '
Lees ook