CALAMITEITENFONDS

Reisverbod Israël met uitzondering van Eilat

Bindend Besluit 14 Israël

De Calamiteitencommissie heeft vandaag, vrijdag 10 augustus 2001, opnieuw over de situatie in Israël vergaderd en het volgende, voor deelnemers en consumenten bindende, vervolgbesluit genomen:

Sinds de terroristische aanslag in Jeruzalem is de situatie in Israël niet stabieler geworden en moet rekening worden gehouden met een verdere escalatie van het conflict en daarmee met een verdere verslechtering van de veiligheidssituatie in het land.

Dit is voor de Calamiteitencommissie aanleiding om het reeds bestaande reisverbod voor de gebieden in de Gazastrook en op de Westbank uit te breiden tot een reisverbod voor geheel Israël met uitzondering van Eilat.
Reizen naar en verblijf in Eilat blijft dus onder onze regeling gegarandeerd.

Het eerdergenoemde reisverbod richt zich tot de aan het Calamiteitenfonds deelnemende reisorganisatoren (en hun klanten) en houdt in dat deze reisorganisatoren geen reizen naar Israël,als genoemd met uitzondering van Eilat,binnen de geldigheidsduur van het reisverbod mogen uitvoeren en dat zij de met consumenten afgesloten reisovereenkomsten, uiteraard zonder financiële gevolgen voor die consumenten,moeten ontbinden.

Het reisverbod geldt tot nader orde met dien verstande dat de Calamiteitencommissie op vrijdag 17 augustus 2001 opnieuw over de bestemming zal vergaderen en haar al dan niet gewijzigd standpunt zal publiceren.

Voor consumenten die nu in Israël verblijven geldt dat in goed overleg met de reisorganisatoren, alsmede via de diplomatieke kanalen, dagelijks een inschatting van de veiligheidssituatie, aan de hand van de feitelijke omstandigheden ter plekke, zal worden gemaakt. Consumenten aldaar kunnen hun vakantie voorshands voortzetten.

De Calamiteitencommissie blijft de situatie in Israël op de voet volgen. Indien en zodra eventueel gewijzigde omstandigheden dit noodzakelijk maken, zal de commissie uiteraard eerder dan volgende week vrijdag over de bestemming vergaderen en een nieuw besluit nemen.

10 aug 01 14:41

Deel: ' Reisverbod Israël met uitzondering van Eilat '
Lees ook