CALAMITEITENFONDS

Reisverbod Namibië versoepeld

Na zorgvuldig onderzoek en diverse consultaties is de Calamiteitencommissie tot de conclusie gekomen dat het geldende reisverbod voor een deel van Namibië kan worden versoepeld. De Calamiteitencommissie heeft vandaag, woensdag 5 september 2001, het volgende bindende vervolgbesluit genomen:

Het huidige reisverbod naar de gehele Caprivi- en Kavango-regio alsmede naar het grensgebied met Angola ten oosten van Ruacana wordt tot de volgende gebieden beperkt:


1. De B 8 (Trans Caprivi Highway) tussen Rundu en Bagani en het gebied ten noorden daarvan.

2. Het smalle gedeelte van de Caprivistip gelegen tussen de plaatsen Bagani en Kongola, met dien verstande dat het reizen tussen die twee plaatsen met de twee keer dagelijks in beide richtingen vertrekkende militaire konvooi toegestaan is.

Het besluit geldt voor onbepaalde duur.

Toelichting:
Met de versoepeling van dit besluit bedoelt de Calamiteitencommissie niet te zeggen dat reizen naar de genoemde gebieden in Namibië als risicovrij kunnen worden beschouwd, maar dat de gebruikelijke dekking voor deze reizen door het Calamiteitenfonds wordt aanvaard. Zulks ontheft touroperators en reizigers uiteraard geenszins van de onder de huidige omstandigheden in acht te nemen voorzichtigheid.

Einde bericht

Deel: ' Reisverbod Namibië versoepeld '
Lees ook