Vereniging Reizigers Openbaar Vervoer (ROVER)


Reizigers maken bezwaar tegen extra goederentreinen in de spits

Reizigersvereniging ROVER heeft, mede namens ANWB, Fietsersbond en de samenwerkende ouderenorganisaties CSO, vandaag bij Railned bezwaar gemaakt tegen het besluit om in 2003 in de spitsuren extra goederenvervoer toe te laten op de route Rotterdam Utrecht Arnhem. Met name de sneltreinen tussen Rotterdam en Utrecht hebben nu al te kampen met een groot aantal vertragingen. Dit zal door het nog verder overbelasten van dit baanvak naar verwachting verder verslechteren. In het bezwaarschrift wordt er voorts op gewezen dat de afgelopen jaren reeds enkele personentreinen zijn opgeheven ten faveure van goederentreinen.

De toewijzing van een spitsgoederenpad tussen Rotterdam, Utrecht en Arnhem is in tegenspraak met de uitspraak van de Tweede Kamer "dat bij het voorkomen van vertragingen het personenvervoer prioriteit dient te hebben".

De sneltreinen tussen Rotterdam en Utrecht staan in de landelijke top-3 van vertraagde treinen, en de overstappen in Rotterdam vanuit Intercity uit Utrecht op de treinen naar Dordrecht zijn de vaakst gemiste van het hele land. Extra goederentreinen in de spits op dit traject toevoegen betekent een nog verdere verslechtering van de betrouwbaarheid van het personenvervoer per spoor.

Amersfoort, 14 juni 2002

---

Als bijlage vindt u het bezwaarschrift dat heden is verstuurd.
---

Deel: ' Reizigers maken bezwaar tegen extra goederentreinen in de spits '
Lees ook