Gemeente Amsterdam

Reizigerspanel Stationseiland
12 maart 2003 - Stationseiland
De Coördinatie Stationseiland installeerde afgelopen dinsdag het Reizigerspanel Stationseiland. Dit panel bestaat uit 10 reizigers en omwonenden en is betrokken bij de werkzaamheden aan het Stationseiland. Hierbij houden zij zich uiteraard vooral bezig met eventuele overlast.

Doel

De Coördinatie Stationseiland streeft ernaar om de hinder en de overlast tijdens de bouwwerkzaamheden voor reizigers en omwonenden zoveel mogelijk beperken. We vinden het daarvoor belangrijk ook van de dagelijkse gebruikers te horen hoe zij de werkzaamheden ervaren. In overleg met de leden van het reizigerspanel wil de Coördinatie Stationseiland de situatie op het Stationseiland steeds constructief kritisch bekijken en waar nodig en mogelijk verbeteren.

Samenstelling

Het reizigerspanel bestaat uit reizigers en omwonenden: van dagelijkse tot regelmatige reizigers, van forensen tot omwonenden. Zij hebben één ding met elkaar gemeen: interesse en betrokkenheid bij alles wat zich afspeelt rond de werkzaamheden op het Stationseiland Amsterdam Centraal.

Het panel komt één keer per twee maanden bij elkaar.

Het is de bedoeling dat het reizigerspanel regelmatig wordt aangevuld met nieuwe leden. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Coördinatie Stationseiland, Angela Wiegel, telefoon 020 344 50 78, e-mail awiegel@pmb.nl.

Ervaringen en bevindingen

In de nieuwsbrieven over het Stationseiland besteedt de Coördinatie regelmatig aandacht aan de bevindingen en ervaringen van dit panel.

© Gemeente Amsterdam

Zoekwoorden:

Deel: ' Reizigerspanel Stationseiland Amsterdam '
Lees ook