Den Haag, 30 september 1999.

Rekenkamer: steun voor SP in kritiek op Gaswet

De Algemene Rekenkamer blijkt in haar rapport "Aardgasbaten" tot precies dezelfde kritiek te komen op de Gaswet, als door de SP naar voren is gebracht in haar inbreng op het wetsvoorstel. De Gaswet, die binnenkort in de Tweede Kamer behandeld wordt, moet de Nederlandse gasmarkt openbreken voor concurrentie door buitenlandse aanbieders. De Rekenkamer wijst erop dat het kabinet duidelijk tekort schiet in het aangeven van de financiële gevolgen van het wetsvoorstel voor de aardgasbaten. Die gevolgen kunnen in de miljarden lopen, als het marktaandeel van de Gasunie gaat zakken en de prijzen dalen. Ook constateert de Rekenkamer dat paars in haar liberaliseringdrang veel verder gaat dan de Europese Unie voorschrijft, door de markt in 2007 niet voor 33%, maar voor 100% open te gooien. Beide kritiekpunten waren al eerder door de SP naar voren gebracht.

In haar inbreng gaat de SP nog een stap verder dan de Rekenkamer, door ook de koppeling te leggen met de gevolgen van de liberalisering: "Hoe denkt de regering deze derving van inkomsten te compenseren of door middel van bezuinigingen op te vangen? Betekent dit niet dat hiermee een groot deel of zelfs het gehele voordeel van de liberalisering teniet wordt gedaan? Of wordt gekozen voor een vergroting van de export van aardgas tegen dumpprijzen, waarmee de stabiliteit van de energievoorziening op termijn in de gevarenzone terecht komt?"

Zoals bekend wordt nu al de helft van het in Nederland gewonnen aardgas geëxporteerd tegen zeer lage prijzen rond een dubbeltje per kubieke meter. De consument betaalt voor diezelfde kuub bijna zeventig cent.

Behalve de financiële kritiek, zoals die door de Rekenkamer naar voren is gebracht, wijst de SP-fractie ook nog op een groot aantal andere schaduwzijden van de nieuwe wet, die door de regering verzwegen worden. Zo zal door de vrijheid van (grote) afnemers om zelf gasleidingen aan te laten leggen de samenhang van het Nederlandse aardgasnet ondermijnd worden, waardoor op termijn de leveringszekerheid onder druk komt te staan.

 

Inlichtingen:
Paulus Jansen, (070)3183802
Hans van Hooft, tel.(070)3183816

Deel: ' Rekenkamer steun voor SP in kritiek op Gaswet '
Lees ook