Ingezonden persbericht


Persbericht

Rekenkamercommissie onderzoekt subsidiebeleid gemeente

Algemeen
Rekenkamercommissie Triangel heeft de algemene subsidieverordening van de gemeente Montfoort bestudeerd. Daarnaast heeft de commissie twee aparte subsidies aan een onderzoek onderworpen; de subsidieverstrekking aan de bibliotheek en de subsidieverlening aan de Stichting Welzijn Ouderen Montfoort.

Conclusies
In de gemeente Montfoort wordt een verband gelegd tussen inhoudelijke beleidsdoelstellingen en het subsidiebeleid. Verder controleert de raad van de gemeente Montfoort de uitwerking van het subsidiebeleid jaarlijks bij de vaststelling van het subsidieprogramma. Daarbij heeft de raad niet altijd zicht op indirecte subsidies en dus niet op de integrale financiering van de organisaties. Over het geheel genomen is het subsidiebeleidsproces goed in gang gezet en klantvriendelijk georganiseerd.

Aanbevelingen
Geadviseerd wordt de maatschappelijke effecten die in de nota subsidiebeleid zijn beschreven meer SMART te formuleren zodat evaluatie van het beleid meer inzicht en basis voor beleidskeuzes biedt. Verder wordt aanbevolen het totale subsidiebedrag dat aan een instelling wordt verstrekt integraal aan de gemeenteraad te presenteren. Tot slot wordt voor de dossiervorming aandacht gevraagd.

Donwloaden rapport

Een exemplaar van het rapport is te vinden op www.lopik.nl > Rekenkamercommissie Triangel.


- - - - -

Deel: ' Rekenkamercommissie onderzoekt subsidiebeleid gemeente '
Lees ook