Belgische Krijgsmacht

Persmededeling 050 van 10 maart 2000

Rekruteringscampagne 2000 onder het motto:
'Alles kan, jij beslist!'

Voor het tweede opeenvolgende jaar organiseert de krijgsmacht van 13 maart tot 15 mei een uitgebreide rekruteringscampagne. Via internet, informatiefolders, advertenties en spotjes op TV, radio en in de bioskoop zal het leger de jongeren tussen 16 en 25 jaar proberen warm te maken voor een militaire loopbaan. Voor 2000 zijn er namelijk 400 opengestelde plaatsen voor officieren, 350 voor onderofficieren en 1.065 voor vrijwilligers in te vullen.

Uit metingen en uit de inschrijvingsresultaten bleek dat de campagne '99, die ongeveer 50 miljoen BEF kostte, een groot succes was. Enkel de bijzondere werving, waarbij het leger mensen probeert aan te trekken die al specifieke diploma's bezitten (psychologen, artsen, ingenieurs,...), bleek minder goed ingevuld. Daarom wordt dit jaar extra aandacht besteed aan deze categorie.

Binnen het budget van de campagne 2000, dat 55 miljoen BEF bedraagt, trekt het leger 5 miljoen uit om de doelgroep van de bijzondere werving te bereiken via doelgerichte advertenties in de jobbijlages van de kranten. Van het resterende bedrag is 8 miljoen bestemd voor de creatie en de productie van de boodschappen. Het belangrijkste deel, 42 miljoen, gaat naar de aankoop van zendtijd en publicatieruimtes.

De rekruteringscampagne is ontworpen door een reclamebureau en wordt begeleid door de Cel Marketing van Infosermi (Informatie over de Selectie en de Rekrutering van Militairen), in samenwerking met de Federale Voorlichtingsdienst. De ontwerpers baseerden zich in de eerste plaats op de antwoorden die zowat 14.000 jongeren in de provinciale Infosermi-centra invulden op de vragenlijsten rond hun motivatie om voor een loopbaan bij het leger te kiezen. Daarnaast werd eveneens gebruik gemaakt van de studies die de Koninklijke Militaire School uitvoerde rond de motivatiefactoren van haar studenten om officier te worden. Tot slot werden ook elementen gehaald uit de imago- en identiteitsstudie die de Katholieke Universiteit Leuven eind '98 uitvoerde in opdracht van het leger.

Deel: ' Rekruteringscampagne 2000 met motto Alles kan, jij beslist '
Lees ook