Provincie Noord-Holland

Persbericht, 4 september 2001

Op dringend verzoek rijksoverheid - Reliant mag diermeel bijstoken

GS geven Reliant Benelux NV tijdelijk, 8 maanden, toestemming om maximaal 5% diermeel bij te stoken in de Hemwegcentrale te Amsterdam. Dit op dringend verzoek van de ministers van LNV, VROM en VWS aan o.a. GS Noord-Holland. Als gevolg van MKZ en BSE is landelijk een groot overschot aan diermeel ontstaan. Gelijktijdig is het sinds 1 januari 2001 verboden diermeel te verwerken tot diervoeder.

De rijksoverheid heeft ons verzekerd dat het uitsluitend gaat om zogeheten 'laag risicohoudend materiaal'. Dit betekent geen feitelijk gezondheidsrisico voor mens en dier. Het diermeel bevat namelijk geen ziektenkiemen, zoals 'prionen die bij de mens de ziekte van Creutzfeldt-Jacob kunnen veroorzaken. Bovendien is het diermeel door destructiebedrijf Rendac vooraf gesteriliseerd uit voorzorg tegen het MKZ-virus.
Voor meer informatie hierover kunt het BSE-dossier op de website van het ministerie van LNV raadplegen:
https://www.minlnv.nl/infomart/dossiers/bse/

Inlichtingen : Edwin van Espelo, bureau Industrie, tel. (023) 514 33 70
Print persberichtDeel: ' Reliant mag diermeel bijstoken '
Lees ook