Religiewetenschap en theologie willen sterkere rol in maatschappelijk debat

19-10-2015

Vervolgtraject KNAW-Verkenning Theologie en Religiestudies

Religiewetenschap en theologie willen sterkere rol in maatschappelijk debat

Academische kennis in Nederland over religie staat internationaal op een hoog peil, maar speelt te weinig een rol in maatschappelijke vraagstukken, zoals nu rond het debat dat in alle hevigheid wordt gevoerd rond de migratieproblematiek. Onderzoekers en bestuurders op het vlak van theologie en religiestudies werken daarom gezamenlijk aan een landelijke onderzoeksagenda die relevant is voor politiek en samenleving. Daarbij worden ook plannen ontwikkeld over de plek van deze vakken in het middelbaar onderwijs.

Dat is de uitkomst van een recente tweedaagse bijeenkomst van onderzoekers en bestuurders bij het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) in Wassenaar. De bijeenkomst was een vervolg op het KNAW verkenningsrapport Klaar om te wenden. De academische bestudering van religie in Nederland, dat deze zomer verscheen.

De deelnemers aan de NIAS-bijeenkomst willen eind november, als ook de Nationale Wetenschapsagenda wordt gepresenteerd, met hun ideeën over een onderzoeksagenda naar buiten treden. Dan zal ook bekend zijn hoe de gewenste nationale samenwerking in de toekomst bestendigd kan worden. Dit in lijn met de aanbeveling van de KNAW om een National Academy of Religion (NAR) op te richten. Het is de bedoeling om van de NAR een strategisch kenniscentrum te maken waarin grote maatschappelijke vraagstukken worden verbonden met wetenschappelijke kennis en inzichten. Het doel is om vanuit dat centrum evidence based policy te ondersteunen.

Deel: ' Religiewetenschap en theologie willen rol in maatschappelijk debat '


Lees ook