Gemeente Amersfoort


3 maart 1999

REM-project wordt verder uitgebreid

Nog meer overtreders in tweede maand
REM-projectleider Henk te Roller van de Amersfoortse politie is echt blij als hij 's morgens de dagrapporten leest en er geen bekeuringen (pardon, verbalen) zijn gevallen bij de mobiele controle. De 16 camera's die hardrijders en roodrijders 'flitsen' mogen dan veel geld opleveren (in december 0,9 miljoen tegen 2,5 ton projectkosten), er gaat geen cent van naar de gemeente. Alles is voor de staat. "Het mooiste zou zijn als we naar nul overtredingen konden", zucht de projectleider.

De 160 gulden die de bijna zevenduizend overtreders van de eerste actiemaand gemiddeld kwijt waren voor hun haast, zal voor heel wat boosheid hebben gezorgd. "Boos?", zegt Te Roller, "wees blij als het met een verbaal afloopt als je te hard of door rood rijdt. Je zult een kind van zes van de fiets afrijden. We voeren de actie bovendien niet geniepig, van achter een dikke boom. Er staan opvallend beschilderde palen, en we flitsen bewust niet met infrarood maar met hard wit licht; het hele kruispunt ziet het. Een flits betekent één bekeuring en tien gewaarschuwde mensen." De projectleider van 'Reguleren en matigen' (REM) is rotsvast overtuigde van de zin van het project. "In Amersfoort vinden elke dag gemiddeld nog tien aanrijdingen plaats. De meeste betreffen blikschade, maar zeshonderd keer per jaar gaat het om (ernstig) letsel. De snelheid van de auto's speelt daarbij een hoofdrol. Automobilisten hebben gemiddeld een seconde reactietijd. Bij vijftig heb je dan al veertien meter nodig voor je begint te remmen. Ga maar na wat dat betekent als je zeventig rijdt in de stad. De hele ernstige aanrijdingen vinden 's nachts plaats, als er echt hard gereden wordt. Ik hoop dan ook dat we met het REM-project de piek eraf kunnen halen, het groepje dat zeventig tot negentig rijdt. Maar er zullen altijd mensen blijven die zestig rijden."

'Palen' voorlopig nog niet weg
Inmiddels zijn ook de cijfers van de tweede actiemaand (januari) binnen. Definitief zijn ze nog niet, maar duidelijk is al wel dat het aantal overtredingen nog hoger gaat uitvallen dan de 6439 (te hard) en 432 (door rood) van december. Ook het snelheidsrecord (123 km/uur) is gebroken. Op 11 januari is op de kruising Amsterdamseweg-Radiumweg 126 km/uur gemeten. De REM-actie is voorlopig dus nog nuttig. "De gemeente heeft nu geld vrijgemaakt voor een tweede serie van zestien palen," legt Henk te Roller uit. "Waar die komen is nog onbekend; we hebben een lijst van 'blackspots'. Ook fase 2 van het project is begonnen, op 25 januari. Die doen we niet samen met de gemeente, maar met de Regionale Verkeersdienst. Het zijn twintig mobiele controles per week, dus vanuit een auto, op wisselende plaatsen maar altijd bij de uitvalswegen uit de wijken. Fase 2 zal lopen tot 1 juli 1999. Hoe lang de 'palen' (fase 1) er blijven staan, weten we nog niet precies. Maar die zijn de eerste jaren nog niet verdwenen. Snelheidsbeperking blijft hard nodig. En zodra iedereen weet: het project is voorbij, dan is het 'pats' en schieten de overtredingen weer omhoog."

Deel: ' REM-project Amersfoort wordt verder uitgebreid '
Lees ook