PERSBERICHT - 21 OKTOBER 1999

Nieuwsbrief Deens Verkeersbureau november '99

Rembrandt en Van Dijck in Vejle Kunstmuseum

Het Kunstmuseum in Vejle in Midden-Jutland toont tot 2 januari a.s. een groot aantal grafische werken van Europese topkunstenaars als Rembrandt, Van Dijck, Van Ostade, Mantegna en Dürer. Het gaat om houtsneden, gravures en etsen.

In 1899 schonk de Deense staatsraad Christian Eckardt bij testamentaire beschikking zijn verzameling van bijna tweeduizend kunstwerken aan de stad Vejle. De collectie, waaronder 51 etsen van Rembrandt, vormde het begin van het Vejle Museum. In 1973 werd een deel van deze collectie afgezonderd in het Vejle Kunstmuseum, waar ze de kern van de totale verzameling vormt.

Meer informatie: Vejle Kunstmuseum, Flegborg 16, DK-7100 Vejle, tel.
+45 75723199.

Meer informatie:

Liesbeth van Galen
telefoonnummer 071-5233337 (uitsluitend voor pers). fax: 071-5211794,
e-mail: lvg@dt.dk

Deens Verkeersbureau
Postbus 266

2300 AG Leiden

Website: https://www.visitdenmark.com
E-mail: denemarken@dt.dk

Consumentennummer: 0900-2025280 (24 uur p/d)

Zoekwoorden:

Deel: ' Rembrandt en Van Dijck in Vejle Kunstmuseum Midden-Jutland '
Lees ook