Persberichten - 19/03/2003

Remi Claeys System, een bedrijf uit de groep Remi Claeys Aluminium centraliseert zijn activiteiten.

Voorraad en overslagfuncties van bouwprofielen in Lichtervelde worden gecentraliseerd in het centrale depot in Landen.

Remi Claeys System NV is een filiaal van de beursgenoteerde Groep Remi Claeys Aluminium. Remi Claeys System is gespecialiseerd in de ontwikkeling, verkoop en distributie van Aluminium Architecturale Systemen voor de productie van ramen deuren, gevels en verandas.

Dinsdag 18/3/2002 werd de ondernemingsraad van Remi Claeys System NV en die van Remi Claeys Aluminium NV in Lichtervelde, die samen een technische bedrijfseenheid vormen, geïnformeerd door de directie van Remi Claeys System (met hoofdzetel te Landen), dat zij de intentie heeft om de Belgische structuur van drie depots (Landen, Lichtervelde en Gent) naar twee depots (Landen en Gent) terug te brengen; dit ter ontdubbeling van de logistieke functies binnen Remi Claeys System NV. Immers, door deze duplicatie van logistieke functies is binnen Remi Claeys System NV een overproportionele kostenstructuur ontstaan.

Deze centralisatie moet dus een vereenvoudiging van de logistieke stromen binnen Remi Claeys System met zich meebrengen met als hoofddoel de service naar de klanten verhogen. Bovendien zal dit een beperking van de voorraden en verlaging van de kosten met zich meebrengen.

In de depot- en voorraadactiviteit zijn 9 personen tewerkgesteld, doch deze zal, wegens de nabijheid van het moederbedrijf Remi Claeys Aluminium NV, zoveel als mogelijk een passende vervangende betrekking kunnen aangeboden worden. Remi Claeys System heeft ook nog zijn studiebureel, één van de core-activiteiten van het bedrijf en een aantal ondersteunende functies in Lichtervelde waarin 35 personen werken. Deze essentiële functies blijven in Lichtervelde.

Toch heeft deze operatie een belangrijke symboolfunctie. In 1992 werd hier namelijk Remi Claeys System NV gecreëerd als eerste en belangrijkste filiaal van Remi Claeys Aluminium NV. Van dan af aan groeide deze activiteit zeer snel, met name door overnames. In 1993 nam Remi Claeys System Hoog-Al System in Landen over, dat over veel grotere opslag- en productiemogelijkheden beschikte. In 1997 werd Métaux Légers (Ghlin) overgenomen en in 1999 het Duitse Ekonal GmbH (Velbert). Dit alles leidde tot een zeer sterke groei van de Groep Remi Claeys System. De groei gebeurde zelfs iets te snel, zodat Remi Claeys System NV in 2001 in de rode cijfers geraakte.

In juni 2001 werd een Turnaround Manager aangetrokken, die erin slaagde de organisatie terug op het goede spoor te zetten. In 2002 kon een stijging van de operationele cashflow van Remi Claeys System van ca. 72% genoteerd worden. Deze kentering was hoofdzakelijk het gevolg van een sterke nadruk op logistieke efficiëntie en stroomlijning van het productgamma. Achtereenvolgens werden reeds de voorraadfuncties van Velbert en Ghlin succesvol overgebracht naar Landen en werd de servicegraad aanzienlijk verhoogd. De centralisatie van de depot- en voorraadfunctie van Lichtervelde in Landen is een volgende logische stap in het optimalisatieprogramma.

Maandag aanstaande start het officiële sociaal overleg, teneinde de werknemers ten volle te betrekken bij dit veranderingsproces.

Bron: Remi Claeys
Provider: Euronext Brussels

Deel: ' Remi Claeys System, een bedrijf uit de groep Remi Claeys Aluminium .. '
Lees ook