Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Remkes handhaaft eervol ontslag burgemeester Maks

29 januari 2003

Minister Remkes handhaaft zijn besluit burgemeester Maks van de gemeente Heythuysen eervol ontslag te verlenen. De minister blijft bij zijn conclusie dat er sprake is van een verstoorde verhouding tussen de gemeente Heythuysen en mevrouw mr. I. M. W. Maks- van Veen. Daarmee wijst de minister het bezwaar dat de gemeente Heythuysen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, heeft ingediend tegen zijn eerdere beslissing af.

---

Op 30 augustus 2002 heeft minister Remkes burgemeester Maks eervol ontslag verleend per 1 januari 2003. Reden voor het ontslag is de verstoorde verhouding tussen raad en burgemeester. Aan het ontslag is overeenkomstig het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 een uitkering (ww en bovenwettelijk) verbonden die ten laste van de gemeente komt.

Aanleiding voor de verstoorde verhouding was een voorval in een plaatselijke winkel waarbij mevrouw Maks betrokken was en de nasleep die dit heeft gekregen. Mevrouw Maks heeft over het voorval verklaard dat zij een van de artikelen, die zij in haar bezit had, gewoonweg vergeten is af te rekenen. De winkelier heeft over het voorval een verklaring afgelegd bij de politie doch geen aangifte gedaan. De minister achtte de verklaring van mevrouw Maks niet onaannemelijk. Hij vond geen aanleiding om zelf een onderzoek in te stellen.
---

© Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties -

Deel: ' Remkes handhaaft eervol ontslag burgemeester Maks '
Lees ook