Regering.nl

13 feb 2003
Irak: remkes informeert gemeenten en provincies

Minister Remkes (BZK) heeft deze week de commissarissen van de Koningin en de burgemeesters geïnformeerd over de voorbereidingen op een eventuele militaire operatie tegen Irak.

Remkes besloot daartoe nadat het kabinet vorige week sprak over de mogelijke consequenties van internationale acties rond Irak. De regering denkt dat een oorlog nog te vermijden is, maar roept tegelijkertijd op tot alertheid.

Gemeenten en provincies
Voor een goede afstemming tussen het rijk en de lagere overheden overlegt BZK indien nodig met de kabinetschefs van de commissarissen van de Koningin. Na de aanslagen op 11 september is afgesproken dat een dergelijk overleg zo snel mogelijk na een belangrijk incident plaatsvindt.
De komende tijd worden de provincies, gemeenten en het College van Procureurs-Generaal door BZK geïnformeerd over alle relevante ontwikkelingen en vormen van voorbereiding.

Verder vraagt minister Remkes de burgemeesters om alert te zijn op mogelijke commotie en onrust onder de inwoners van Nederland.

Publieksvoorlichting
Als het ministerieel beleidsteam het nodig vindt om speciale publieksvoorlichting te verzorgen, gebeurt dat zoveel mogelijk via de Postbus 51 Informatiedienst. Ook internet, waaronder Regering.nl, zal als communicatiemiddel worden gebruikt.

Zie ook:
Nationaal Handboek Crisisbesluitvorming (pdf)

© 2002-2003 Rijksvoorlichtingsdienst

Zoekwoorden:

Deel: ' Remkes informeert gemeenten en provincies over Irak '
Lees ook