MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Remkes opent Dubo Register Utiliteitsbouw

Dit is een gezamenlijk persbericht van het Ministerie van VROM en het Nationaal Dubo Centrum

Staatssecretaris Remkes opent Dubo Register Utiliteitsbouw

Een marktplaats op internet voor opdrachtgevers, architecten, aannemers en adviseurs die duurzaam bouwen (dubo) in de utiliteitsbouw toepassen. Dat is het Dubo Register Utiliteitsbouw, dat staatssecretaris Remkes van VROM vandaag officieel in werking heeft gesteld. Doel van het register is dubo te stimuleren bij de nieuwbouw van kantoren, scholen, winkels enz. Het register zal op de Nationale Dubo Dag (24 november) publiek toegankelijk zijn.

Het Dubo Register geeft een overzicht van gerealiseerde projecten, ervaringen en ambities van bouwpartijen op het gebied van duurzame utiliteitsbouw. Deze informatie helpt opdrachtgevers en opdrachtnemers bij het vinden van partners bij de realisatie van dubo-projecten. De site is door het Nationaal Dubo Centrum en NOVEM ontwikkeld in nauwe samenwerking met een Comité van Aanbeveling bestaande uit zeventien partijen, waaronder adviesbureaus, architecten, bouwers en lokale en regionale overheden.

Inschrijving
Het register bouwt voort op het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen voor de Utiliteitsbouw. Wie zich inschrijft, moet in ieder geval de vaste, kostenneutrale maatregelen uit dit pakket toepassen. Naast dit .basisniveau. bestaat er ook een .plusniveau.. Willen partijen dit niveau halen, dan moeten zij bovenop het basisniveau een aantal extra maatregelen treffen.
De zeventien partijen van het Comité van Aanbeveling vormen de eerste groep .inschrijvers.. Hieronder bevindt zich ook de Rijksgebouwendienst.

Uitwisseling van ervaringen en kennis
Door de inbreng van de deelnemers, fungeert het Dubo Register ook als platform voor de uitwisseling van kennis en praktijkervaring op het gebied van duurzaam bouwen. Naast de database brengt het Dubo Register actuele informatie over beleidsontwikkelingen, wetgeving en subsidies. Via diverse nieuwsgroepen is te volgen hoe specialisten uit diverse werkvelden ervaringen uitwisselen. Forumdiscussies houden de branche op de hoogte van de laatste inzichten en ontwikkelingen.

Onafhankelijkheid
Het Nationaal Dubo Centrum coördineert de verdere ontwikkeling en het beheer van het Dubo Register in samenwerking met een op te richten begeleidingscommissie. Een onafhankelijke kwaliteitscommissie gaat toezicht houden op de betrouwbaarheid van de gegevens in het Dubo Register.

Deel: ' Remkes opent Dubo Register Utiliteitsbouw '
Lees ook