MINISTERIE VROM

https://www.minvrom.nl

MIN VROM: Winterschilder

Dit is een gezamenlijk persbericht van het Ministerie van VROM en het Bedrijfschap Schildersbedrijf

Remkes start nieuwe voorbeeldprojecten buitenschilderwerk in de winter

Deze winter voert de Rijksgebouwendienst van het ministerie van VROM twee nieuwe voorbeeldprojecten uit om de haalbaarheid van buitenschilderwerk in de winter te onderzoeken. Zij doet dit in nauwe samenwerking met het Bedrijfschap Schildersbedrijf, dat ook de uitvoering van de projecten begeleid. Bij het ene project gaat het om een monumentengebouw in Veenhuizen en bij het andere om een penitentiaire inrichting in Doetinchem. Staatssecretaris Remkes van VROM geeft vandaag op de Bouwvakbeurs in Zuid-Laren symbolisch het startschot.

Bij de projecten wordt onder meer gekeken naar de eventuele extra maatregelen die verband houden met de weersomstandigheden in de winter, de kosten, de kwaliteit en de werkomstandigheden. De projecten passen in het streven van de schildersbranche om de werkloosheid onder schilders in de winter terug te dringen. Iedere winter is namelijk ongeveer eenderde van de schilders werkloos, terwijl er de rest van het jaar sprake is van topdrukte.

Eerdere voorbeeldprojecten (Rijksmuseum te Amsterdam en het ministerie van LNV te Den Haag) hebben geleerd dat buitenschilderwerk in de winter in beginsel goed uitvoerbaar is , maar dat daar wel extra kosten aan kunnen zijn verbonden. Toch is de Rgd samen met het Bedrijfschap Schildersbedrijf gestart met twee nieuwe projecten om een bredere ervaring op te doen teneinde meer algemene conclusies te kunnen trekken; immers niet iedere winter is even streng en niet elk gebouw is hetzelfde. Bovendien staan de ontwikkelingen in de schildersbranche niet stil. Deze zomer worden de projecten geëvalueerd en zullen de conclusies breed worden verspreid.

Staatssecretaris Remkes doet daarnaast een beroep op de klanten van de Rijksgebouwendienst (Rgd), zoals de andere ministeries, om zoveel mogelijk binnenschilderwerk in de winter te laten uitvoeren. Ook bij de koepel van woningcorporaties, Aedes, zal aandacht worden gevraagd voor het terugdringen van de winterwerkloosheid in deze sector.

Zoekwoorden:

Deel: ' Remkes start nieuwe projecten buitenschilderwerk in winter '
Lees ook