Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer


Staatssecretaris Remkes vraagt oordeel publieksjury over "Droomhuizen" (8-8-2001)
Staatssecretaris Remkes (VROM) nodigt mensen uit een oordeel uit te spreken over ontwerpen van jonge architecten voor zelfbouw. De ontwerpen zijn gemaakt in het kader van de architectuurexpositie "Droomhuizen" in Internationaal Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Vanaf aanstaande zaterdag 11 augustus zijn de ontwerpen te bekijken op www.vrom.nl en
kunnen bezoekers op deze site hun stem uitbrengen. Onder de inzenders die voor het winnende ontwerp hebben gekozen wordt een cheque van 1000 gulden verloot.
Nieuwspoort organiseert met steun van het ministerie van VROM een openbare ideeënprijsvraag voor architecten jonger dan 36 jaar over het thema "De architectuur van het eigen huis". Deze jonge architecten is gevraagd een kwalitatief hoogwaardige en duurzame vrijstaande woning beneden de 450.000 gulden te ontwerpen, creatief, gedurfd en direct uitvoerbaar voor particuliere opdrachtgevers. In totaal hebben 93 architecten zich aangemeld en zijn er 37 genomineerd. Een vakjury onder voorzitterschap van prof. ir. Carel Weeber beoordeelt het werk.
BurgerParticulier opdrachtgeverschap is één van de manieren om de zeggenschap van burgers bij het wonen te vergroten. Omdat staatssecretaris Remkes de mening van de burger centraal wil stellen heeft hij het initiatief genomen om - naast de vakjury - ook het publiek een oordeel te laten geven over de genomineerde ontwerpen. Het is immers de burger zelf die - als opdrachtgever
- bepaalt wat voor huis hij wil hebben: zijn of haar smaak en wensen zijn bepalend. Via internet (www.vrom.nl) kan iedereen zijn stem uitbrengen. PrijzenHet doel van de prijsvraag is om individueel opdrachtgeverschap bij de bouw van een particuliere woning te bevorderen en het belang daarbij van een architect naar eigen keuze te onderstrepen. Van de inzendingen en het juryrapport wordt een boek gemaakt. Dit dient tevens als handreiking voor individuele opdrachtgevers bij het kiezen van een eigen huis. Staatssecretaris Remkes zal op woensdag 12 september vanaf 17.30 uur in Nieuwspoort de prijzen van zowel de vakjury als de publieksjury overhandigen en de tentoonstelling openen; tevens vindt dan een forumdiscussie plaats. (bron: http://www.minvrom.nl/minvrom/pagina.html?id=4967)


Deel: ' Remkes vraagt oordeel publieksjury over 'Droomhuizen' '
Lees ook